skip to Main Content

Institucionalni odgovor na femicid u Republici Srbiji

U Domu Narodne Skupštine dana 28. decembra održana je konferencija na temu „Institucionalni odgovor na femicid u Republici Srbiji“ u organizaciji Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Konferenciju je uvodnim obraćanjem otvorio dr…

GODIŠNjA KONFERENCIJA MREŽE „ŽIVOT BEZ NASILjA“

„Pet godina od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici-efekti, izazovi i rešenja“ U organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana 5. decembra održana je u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu godišnja konferenciji mreže „Život bez nasilja“ pod…

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

3. decembra širom sveta obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i Ministarstvo pravde podseća da je tim povodom , radi ukidanja barijera sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočaju, potpisalo Pismo namere o saradnji na sprečavanju i suzbijanju…

Operativni tim za rodnu ravnopravnost

Ministarstvo pravde, u skladu sa čl. 64. stav.1 Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/2021), imenovalo je lice zaduženo za rodnu ravnopravnost. Imajući u vidu različite aktivnosti koje Ministarstvo pravde preduzima na temu rodne ravnopravnosti, kao pomoć licu…

Vebinar u Ambasadi Austrije

,,Razmena dobrih praksi u psotupanju u slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici" Ministarstvo pravde Republike Srbije je u partnerstvu sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) , u saradnji sa Ambasadom Austrije u…

Poseta sigurnim kućama u Nišu, Vranju, Leskovcu i Beogradu

U okviru kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“, ministarka pravde Maja Popović posetila je žene i decu smeštene u Sigurnoj kući u Beogradu. Ovom prilikom je Sigurnoj kući uručila donaciju Ministarstva pravde Republike Srbije. „Aktivizam u…

Back To Top