skip to Main Content

Stručna tribina „Nasilje u porodici i mehanizmi zaštite dece“

Posebna savetnica ministarke pravde, Snežana Radanović, dana 24.04.2024. godine, učestvovala je na stručnoj tribini „Nasilje u porodici i mehanizmi zaštite dece“, u organizaciji Fakulteta za diplomatiju i bezbednost i Udruženja žrtava nasilja „HAJR“.

Snežana Radanović je u uvodnom delu svog izlaganja iznela da nasilje u porodici i nasilje prema ženama predstavlja najteži oblik kršenja ljudskih prava i jednu od glavnih prepreka u postizanju mira i jednakosti u društvu. Osvrnula se na značaj donošenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, te na rezultate rada Ministarstva pravde od početka primene ovog zakona, pre svega na dodatnoj edukaciji profesionalaca koji primenjuju zakon – članova Grupa za koordinaciju i saradnju na teritoriji cele Republike Srbije (tužilaštvo, policiju, centre za socijalni rad), ali i institucije zdravstva, prosvete, predstavnike sigurnih kuća i dr., kroz koje je obuke prošlo više od hiljadu učesnika u deset okruga Republike Srbije, uključujući i Grad Beograd. Edukacije su tokom 2023. godine, proširene i na sudije za prekršaje, stavljanjem akcenta na sporna pitanja u procesuiranju slučajeva kršenja hitnih mera.

Takođe, u svom izlaganju, iznela je aktuelne teme u vezi sa radom Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, kojim predsedava ministarka pravde, Maja Popović, a čija je uloga da prati primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i poboljšava koordinisanje i delotvornost sprečavanja nasilja u porodici, kao i zaštitu od nasilja u porodici.

Posebna savetnica je iskoristila priliku da još jednom promoviše sajt „Isključi nasilje“, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva pravde, koji je izrađen, shodno članu 12. Istanbulske konvencije i Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja (2021.–2025.), a koji je u aprilu mesecu 2022. godine, revidiran i unapređen, baš kada je navršeno 20 godina od uvođenja krivičnog dela Nasilje u porodici u Krivični zakonik Republike Srbije.

Na tribini su govorili i dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, prof. dr Radojica Lazić, prodekanka za nauku, prof. dr Milica Bošković, predsednica Udruženja žrtava nasilja „HAJR“, Hajrija Ramadani, kao i predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva prosvete i Drugog osnovnog suda u Beogradu.

Po završetku tribine, dekan fakulteta, prof. dr Radojica Lazić, uručio je Snežani Radanović, i ostalim izlagačima zahvalnicu za uspešnu saradnju i izuzetan doprinos u akademskom razvoju te institucije.

Back To Top