skip to Main Content

Za medije

Mediji predstavljaju ključnu kariku u povećanju informisanosti javnosti o nasilju nad ženama i izvorima pomoći i podrške. Takođe igraju važnu ulogu u povezivanju građanki i građana i institucija nadležnih za postupanje u slučajevima nasilja. Zato je od velikog značaja da novinari i novinarke koji izveštavaju o temi nasilja u porodici to čine sa dužnom pažnjom i odgovornošću. U ovom odeljku nalaze se smernice za izveštavanje i informacije koje mogu pomoći predstavnicima medija da bolje razumeju zakonske okvire zaštite.

Nasilje u porodici i zakonski okvir zaštite

Pregled pravnog okvira za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici i nadležnosti relevantnih institucija.

Šta nam govore podaci?

Statistički podaci o nasilju u porodici i institucionalnom odgovoru na ovaj problem.

Smernice za odgovorno medijsko izveštavanje o nasilju

Ključni principi u ostvarivanju preventivne i edukativne uloge medija u borbi protiv nasilja u porodici.

Korisni materijali

Back To Top