skip to Main Content

 Isključi nasilje  jer nasilje se ne toleriše!

Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje prema ženama su neprihvatljiva dela i sankcionišu se u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ministarstvo pravde posvećeno je informisanju građanki i građana o njihovim pravima u cilju zaštite od nasilja i unapređenju zakonskog i institucionalnog okruženja koje efikasno štiti žrtve. Na ovom sajtu možete pronaći informacije o načinu prijave nasilja i raspoloživim službama i uslugama za zaštitu i podršku u svakom gradu i opštini, informacije o dobrim praksama u rešavanju slučajeva nasilja i važne statističke podatke, kao i podatke koji su korisni za preventivno i edukativno medijsko izveštavanje o problemu nasilja.

Zalažemo se da žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, njihove porodice i okruženje prepoznaju nasilje, budu ohrabrene da ga prijave institucijama i bez obzira gde se u Republici Srbiji nalaze dobiju pravovremenu i delotvornu institucionalnu zaštitu.

Prijavi nasilje

Detaljne informacije o bezbednom prijavljivanju nasilja, mapa dostupne pomoći u svakom gradu/opštini i korisne informacije o podršci osobama koje trpe nasilje.

Efikasna zaštita

Resursi za delotvornu primenu zakonskog okvira za zaštitu od nasilja u porodici, primeri dobre prakse u sprečavanju nasilja i mesečna statistika o žrtvama i učiniocima nasilja u porodici.

Za medije

Smernice, korisni materijali i podaci za edukativno i preventivno medijsko izveštavanje o nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Izdvajamo

NACIONALNI DAN RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Dana 11. juna 2024. godine u Aranđelovcu obeležen je Nacionalni Dan rodne ravnopravnosti, koji je 2021. godine ustanovila Vlada Republike Srbije sa ciljem podizanja svesti o važnosti rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa u Srbiji, stvaranja jednakih mogućnosti…

Okrugli sto o ulozi javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u borbi protiv femicida

Povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, dana 17. maja 2024. godine, u Novom Sadu, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana, kao koordinatora mreže „Život bez nasilja“, održan je okrugli sto o ulozi javnog tužioca u uspostavljanju saradnje institucija u…

Šta se dešava kada pozovem 192?

Back To Top