skip to Main Content

 Isključi nasilje  jer nasilje se ne toleriše!

Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje prema ženama su neprihvatljiva dela i sankcionišu se u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ministarstvo pravde posvećeno je informisanju građanki i građana o njihovim pravima u cilju zaštite od nasilja i unapređenju zakonskog i institucionalnog okruženja koje efikasno štiti žrtve. Na ovom sajtu možete pronaći informacije o načinu prijave nasilja i raspoloživim službama i uslugama za zaštitu i podršku u svakom gradu i opštini, informacije o dobrim praksama u rešavanju slučajeva nasilja i važne statističke podatke, kao i podatke koji su korisni za preventivno i edukativno medijsko izveštavanje o problemu nasilja.

Zalažemo se da žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, njihove porodice i okruženje prepoznaju nasilje, budu ohrabrene da ga prijave institucijama i bez obzira gde se u Republici Srbiji nalaze dobiju pravovremenu i delotvornu institucionalnu zaštitu.

Prijavi nasilje

Detaljne informacije o bezbednom prijavljivanju nasilja, mapa dostupne pomoći u svakom gradu/opštini i korisne informacije o podršci osobama koje trpe nasilje.

Efikasna zaštita

Resursi za delotvornu primenu zakonskog okvira za zaštitu od nasilja u porodici, primeri dobre prakse u sprečavanju nasilja i mesečna statistika o žrtvama i učiniocima nasilja u porodici.

Za medije

Smernice, korisni materijali i podaci za edukativno i preventivno medijsko izveštavanje o nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Izdvajamo

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

3. decembra širom sveta obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i Ministarstvo pravde podseća da je tim povodom , radi ukidanja barijera sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočaju, potpisalo Pismo namere o saradnji na sprečavanju i suzbijanju…

Operativni tim za rodnu ravnopravnost

Ministarstvo pravde, u skladu sa čl. 64. stav.1 Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/2021), imenovalo je lice zaduženo za rodnu ravnopravnost. Imajući u vidu različite aktivnosti koje Ministarstvo pravde preduzima na temu rodne ravnopravnosti, kao pomoć licu…

Šta se dešava kada pozovem 192?

Back To Top