skip to Main Content

 Isključi nasilje  jer nasilje se ne toleriše!

Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje prema ženama su neprihvatljiva dela i sankcionišu se u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ministarstvo pravde posvećeno je informisanju građanki i građana o njihovim pravima u cilju zaštite od nasilja i unapređenju zakonskog i institucionalnog okruženja koje efikasno štiti žrtve. Na ovom sajtu možete pronaći informacije o načinu prijave nasilja i raspoloživim službama i uslugama za zaštitu i podršku u svakom gradu i opštini, informacije o dobrim praksama u rešavanju slučajeva nasilja i važne statističke podatke, kao i podatke koji su korisni za preventivno i edukativno medijsko izveštavanje o problemu nasilja.

Zalažemo se da žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, njihove porodice i okruženje prepoznaju nasilje, budu ohrabrene da ga prijave institucijama i bez obzira gde se u Republici Srbiji nalaze dobiju pravovremenu i delotvornu institucionalnu zaštitu.

Prijavi nasilje

Detaljne informacije o bezbednom prijavljivanju nasilja, mapa dostupne pomoći u svakom gradu/opštini i korisne informacije o podršci osobama koje trpe nasilje.

Efikasna zaštita

Resursi za delotvornu primenu zakonskog okvira za zaštitu od nasilja u porodici, primeri dobre prakse u sprečavanju nasilja i mesečna statistika o žrtvama i učiniocima nasilja u porodici.

Za medije

Smernice, korisni materijali i podaci za edukativno i preventivno medijsko izveštavanje o nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Izdvajamo

Sastanak članova Operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici

Dana 13. septembra 2023. godine u prostorijama Ministarstva pravde održan je sastanak članova Operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici. Sastanak je otvorila i vodila državna sekretarka Bojana Šćepanović. Na sastanku su se razmatrali predlozi i sugestije članova Operativnog…

Trening za trenere „Rodna ravnopravnost u državnoj upravi”

Uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji, za članice Operativnog tima Ministarstva pravde za rodnu ravnopravnost, kao i za lica angažovana u ovom timu, organizovan je četvorodnevni trening u Vršcu, u periodu od 05. do 08. septembra 2023. godine, u…

Šta se dešava kada pozovem 192?

Back To Top