skip to Main Content

Искључи насиље јер насиље се не толерише!

Насиље у породици и родно засновано насиље према женама су неприхватљива дела и санкционишу се у складу са законима Републике Србије.

Министарство правде посвећено је информисању грађанки и грађана о њиховим правима у циљу заштите од насиља и унапређења законског и институционалног окружења које ефикасно штити жртве. На овом сајту можете пронаћи информације о начину пријаве насиља и расположивим службама и услугама за заштиту и подршку у сваком граду и општини, информације о добрим праксама у решавању случајева насиља и важне статистичке податке, као и податке који су корисни за превентивно и едукативно медијско извештавање о проблему насиља.

Залажемо се да жртве насиља у породици и родно заснованог насиља, њихове породице и окружење препознају насиље, буду охрабрене да га пријаве институцијама и без обзира где се у Републици Србији налазе добијају правовремену и делотворну институционалну заштиту.

Пријави насиље

Детаљне информације о безбедном пријављивању насиља, мапа доступне помоћи у сваком граду/општини и корисне информације о подршци особама које трпе насиље.

Ефикасна заштита

Ресурси за делотворну примену законског оквира за заштиту од насиља у породици, примери добре праксе у спречавању насиља и месечна статистика о жртвама и учиниоцима насиља у породици.

За медије

Смернице, корисни материјали и подаци за едукативно и превентивно медијско извештавање о насиљу у породици и родно заснованом насиљу.

Издвајамо

Oдржана конференција ,,Спречавање и откривање свих видова насиља над женама и насиља у породици’

,, Данас је одржана конференција ,,Спречавање и откривање свих видова насиља над женама и насиља у породици'', коју је организовало Министартво правде у сарадњи са покрајинском заштитницом грађана- омбудсманком доц. Др Драганом Ћорић, у Новом Саду, у оквиру обележавања националне…

ПРОМОВИСАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СИНЕРГИЈЕ У РЕШАВАЊУ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Координационо тело за родну равноправност Владе Србије, у сарадњи са Саветом Европе, организовало је дана 23. новембра Округли сто на тему “Промовисање националне синергије у решавању насиља над женама“. Циљ скупа је био да окупи релевантне представнике Владе и цивилног…

Шта се дешава када позовем 192?

Back To Top