skip to Main Content

Искључи насиље јер насиље се не толерише!

Насиље у породици и родно засновано насиље према женама су неприхватљива дела и санкционишу се у складу са законима Републике Србије.

Министарство правде посвећено је информисању грађанки и грађана о њиховим правима у циљу заштите од насиља и унапређења законског и институционалног окружења које ефикасно штити жртве. На овом сајту можете пронаћи информације о начину пријаве насиља и расположивим службама и услугама за заштиту и подршку у сваком граду и општини, информације о добрим праксама у решавању случајева насиља и важне статистичке податке, као и податке који су корисни за превентивно и едукативно медијско извештавање о проблему насиља.

Залажемо се да жртве насиља у породици и родно заснованог насиља, њихове породице и окружење препознају насиље, буду охрабрене да га пријаве институцијама и без обзира где се у Републици Србији налазе добијају правовремену и делотворну институционалну заштиту.

Пријави насиље

Детаљне информације о безбедном пријављивању насиља, мапа доступне помоћи у сваком граду/општини и корисне информације о подршци особама које трпе насиље.

Ефикасна заштита

Ресурси за делотворну примену законског оквира за заштиту од насиља у породици, примери добре праксе у спречавању насиља и месечна статистика о жртвама и учиниоцима насиља у породици.

За медије

Смернице, корисни материјали и подаци за едукативно и превентивно медијско извештавање о насиљу у породици и родно заснованом насиљу.

Издвајамо

Међународни дан особа са инвалидитетом

3. децембра широм света обележава се Међународни дан особа са инвалидитетом и Министарство правде подсећа да је тим поводом , ради укидања баријера са којима се особе са инвалидитетом свакодневно суочају, потписало Писмо намере о сарадњи на спречавању и сузбијању…

Oперативни тим за родну равноправност

Министарство правде, у складу са чл. 64. став.1 Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, број 52/2021), именовало је лице задужено за родну равноправност. Имајући у виду различите активности које Министарство правде предузима на тему родне равноправности, као помоћ лицу…

Шта се дешава када позовем 192?

Back To Top