skip to Main Content

Медији представљају кључну карику у повећању информисаности јавности о насиљу над женама и изворима помоћи и подршке. Такође играју важну улогу у повезивању грађанки и грађана и институција надлежних за поступање у случајевима насиља. Зато је од великог значаја да новинари и новинарке који извештавају о теми насиља у породици то чине са дужном пажњом и одговорношћу. У овом одељку налазе се смернице за извештавање и информације које могу помоћи представницима медија да боље разумеју законске оквире заштите.

Насиље у породици и законски оквир заштите

Преглед правног оквира за сузбијање и спречавање насиља у породици и надлежности релевантних институција.

Шта нам говоре подаци?

Статистички подаци о насиљу у породици и институционалном одговору на овај проблем.

Смернице за одговорно медијско извештавање о насиљу

Кључни принципи у остваривању превентивне и едукативне улоге медија у борби против насиља у породици.

Корисни материјали

Back To Top