skip to Main Content

Ефикасна заштита

Примена прописа

У борби против насиља у породици и родно заснованог насиља надлежне институције блиско сарађују како би жртва добила потпуну заштиту, а починилац био адекватно кажњен. Осим санкционисања дела и заштите у конкретним случајевима, институције имају важну улогу у превенцији. Овај одељак посвећен је информисању и стручној подршци запосленима у органима који поступају у случајевима насиља у породици.

Превенција

Решења у поступању и међусекторској сарадњи коју предвиђа Закон о спречавању насиља у породици.

Питања и одговори

Одговори на најчешће дилеме и недоумице у примени прописа за спречавање и заштиту од родно заснованог и насиља у породици.

Добра пракса

Искуства у делотворном спровођењу прописа и примери успешних пракси и решења.

Документа и публикације

Back To Top