skip to Main Content

Efikasna zaštita

Primena propisa

U borbi protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja nadležne institucije blisko sarađuju kako bi žrtva dobila potpunu zaštitu, a počinilac bio adekvatno kažnjen. Osim sankcionisanja dela i zaštite u konkretnim slučajevima, institucije imaju važnu ulogu i u prevenciji. Ovaj odeljak posvećen je informisanju i stručnoj podršci zaposlenima u organima koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici.

Prevencija

Rešenja u postupanju i međusektorskoj saradnji koju predviđa Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Pitanja i odgovori

Odgovori na najčešće dileme i nedoumice u primeni propisa za sprečavanje i zaštitu od rodno zasnovanog i nasilja u porodici.

Dobra praksa

Iskustva u delotvornom sprovođenju propisa i primeri uspešnih praksi i rešenja.

Dokumenta i publikacije

Back To Top