skip to Main Content

Održana konferencija ,,Sprečavanje i otkrivanje svih vidova nasilja nad ženama i nasilja u porodici”

,, Danas je održana konferencja ,,Sprečavanje i otkrivanje svih vidova nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, koju je organizovalo Ministartvo pravde u saradnji sa pokrajinskom zaštitnicom građana- ombudsmankom doc. Dr Draganom Ćorić, u Novom Sadu, u okviru obeležavanja nacionalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Ispred Ministartva pravde prisutnima sa obratila državna sekretarka Bojana Šćepanović, koja je istakla da je nasilje u porodici i nasilje nad ženama, kao vid izuzetno opasnog društvenog ponašanja, jedna od glavnih prepreka ka postizanju jednakosti i mira u društvu, pa samim tim mere koje propisuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici moraju neizostavno jednako da se primenjuju na teritoriji čitave Republike Srbije, odnosno sve institucije moraju da daju jednoobrazan odgovor kada je u pitanju borba protiv nasilja u porodici.

Dodala je da je neophopdno da svi mi kao društvo pravovremeno reagujemo i da prvenstveno osnažimo žrtve nasilja da o nasilju ne ćute, već da ga prijave.

Potrebno je da zajednički promoviše promene društvenih i kulturnih obrazaca ponašanja koji su prvenstveno usmerene ka eliminisanju predrasuda i rodnih stereotipa o inferiornom položaju žena u društvu i da zajedničkom saradnjom svih nadležnih institucija nastavimo da gradimo sigurno i bezbedno okruženje za sve sugrađanke i sugrađane.”

Na konferenciji je učestvovala i posebna savetnica ministarke pravde Snežana Radanović.

Back To Top