skip to Main Content

SASTANAK O NASTAVKU SARADNjE MINISTRSTVA PRAVDE I ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNjU

Dana 4. jula 2024. godine u Ministarstvu pravde državna sekretarka Bojana Šćepanović održala je sastanak sa šefom Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Zurabom Sanikidzeom, na temu nastavka saradnje ove dve institucije kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti u cilju sprečavanja i suzbijanja nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Bojana Šćepanović se ovom prilikom osvrnula na uspešnu saradnju koju Ministarstvo pravde ima sa Misijom OEBS-a u Srbiji, i izložila konkretne predloge za nastavak buduće saradnje, kojom prilikom je istakla da je saradnja sa Misijom OEBS-a u Srbiji, kroz razvijanje zajedničkih projekata i aktivnosti u oblasti sprečavanja i suzbijanja nasilja prema ženama i nasilja u porodici , a kroz praćenje primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, izuzetno važna za uspešnu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja kao i za unapređivanje rodne ravnopravnosti u našem društvu.

Šćepanović je akcentovala da su dobro senzibilisani i obučeni profesionalci, koji primenjuju Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, i to na prvom mestu tužioci s obzirom da predsedavaju grupom za koordinaciju i saradnju, a onda i predstavnici policije i centara za socijalni rad , ključni faktor u mapiranju i prevazilaženju nedoumica koje su se u praksi pojavile u primeni zakona a sve u cilju ujednačenog pružanja zaštite svim žrtavama nasilja u punom obimu na celoj teritoriji Republike Srbije.

Šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava OEBS-a , Zurab Sanikidže je podsetio da je Misija OEBS-a u Srbiji organizacija koja se bavi pružanjem pomoći organima vlasti u cilju unapređenja poštovanja vladavine prava u Srbiji kao i uvođenju rodne ravnopravnosti u javnu politiku , kojom prilikom je naveo da Misija OEBS-a i Ministarstvo pravde imaju zajedničke ciljeve i da bi nastavak saradnje ove dve institucije pozitivno uticao kako na prevenciju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici tako i na borbu protiv svih vidova diskriminacije i obezbeđivanje ravnopravnosti za sve građanke i građane Republike Srbije.

Sastanku je ispred Ministarstva pravde prisustvovala Ivana Slavnić , sekretar Saveta za suzbijanje nasilja u porodici dok su ispred Misije OEBS-a sastanku prisustvovali Nataša Novaković. Bratislav Redžić i Nada Pančić.

Back To Top