skip to Main Content

4. GODIŠNjA KONFERENCIJA POVODOM OBELEŽAVANjA NACIONALE KAMPANjE“ 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

U organizaciji Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Aranđelovac i Ministarstva pravde 7. decembra održana je u Svečanoj sali Narodnog muzeja u Aranđelovcu 4. godišnja Konferencija o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Konferencija je održana u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja traje od 25. novembra do 10. decembra.

Prisutnima se ispred Ministarstva pravde obratila državna sekretarka Bojana Šćepanović , kojom prilikom je izložila efekte primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kao i aktivnosti koje je Ministarstvo pravde imalo u poslednjih šest ipo godina od početka primene zakona.

Šćepanović je navela da nasilje u porodici predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava zbog čega je Vlada Republike Srbije prethodnih godina intezivno posvećena borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i parnerskog nasilja, i sa tim u vezi, podsetila je prisutne da je Republike Srbija bila među prvim zemljama koje su ratifikovale Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatiju kao Istanbulsku konvenciju, još davne 2013. godine, kao i Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama, takozvanu CEDAW konvenciju kao i druge najznačajnije konvencije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima.

Državna sekretarka je istakla da su rodno zasnovanim nasiljem najčešće pogođene žene i da se kao dominantan učinilac nasilja u porodici javlja osoba muškog pola, te da su žene najčešće žrtve nasilja u porodici u okviru partnerskih odnosa i da se taj trend ponavlja iz godine u godinu i to od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Napomenula je da je vrlo nepovoljna situacija u prethodnoj deceniji, kada je u pitanju sve veći broj ženskih žrtava nasilja u porodici , dovela do toga da je bilo neophodno doneti preventivni zakon u ovoj oblasti, iz kojeg razloga je zalaganjem Ministarstva pravde Republike Srbije 2016. godine donet Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, zahvaljujući kome su najznačajnije odredbe Istanbulske konvencije inkorporirane u naš zakonodavni okvir.

Bojana Šćepanović je predstavila statistiku primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, i dodala da podaci o primeni zakona ukazuju na to da je odgovor naše države na borbu protiv nasilja u porodici i rodno zasnovano nasilje nedvosmislen i da su upravo blagovremenom i adekvatnom reakcijom svih nadležnih institucija i senzibilisanih profesionalaca , koji primenjuju zakon, životi velikog broj žena spašeni .

Šćepanović je na kraju istakla nasilje u porodici nije privatna stvar pojedinca, nego da predstavlja problem celokupnog društva, i da su donošenjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, žrtve ohrabrene da o nasilju ne ćute nego da nasilje prijave, te da je neophodno putem medijskog izveštavanja ukazati javnosti da će svaki učinilac izvršenog nasilja biti adekvatno sankcionisan a da će svaka žrtva nasilja biti zaštićena kao i da je odgovornost za izvršeno nasilje uvek i isključivo na učiniocu.

Ispred Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Aranđelovac prisutnima se obratila Nevena Irić, Zamenica predsednika opštine Aranđelovac, koja je predstavila aktivnosti lokalne zajednice , koji se tiču mehanizama rodne ravnopravnosti kao i aktivnosti koje je opština Aranđelovac, kao opština koja je primer dobre prakse, uradila po pitanju borbe i sprečavanja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja kao i borbe protiv svakog oblika diskriminacije i kršenja ljudskih i manjinskih prava.

Konferenciji su se, u okviru prvog panela koji se ticao upoznavanja stručne i opšte javnosti sa mehanizmima državne borbe protiv nasilja, saradnje među resornim institucijama, i predstavljanja najnovijih statističkih podataka, prisutnima ispred Operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici Vlade Republike Srbije obratili Stana Pantelić, potpuk. policije, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave kriminalističke policije, Gordana Radić, tužiteljka ispred Vrhovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Aleksandar Dželetović, ispred Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije.

U cilju važnosti podizanja svesti javnosti o postojanju ovog društvenog problema, Darko Bošković, ispred Odeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije u Ministarstvu pravde, predstavio je na konferenciji softversko rešenje Ministarstva pravde – sajt „Isključi nasilje“ i podsetio sve prisutne da su sajt i istoimena kampanja pokrenuti paralelno sa donošenjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici a da je tokom 2022. godine sajt „Isključi nasilje“ reviidiran i unapređen u skladu sa najnovijim evropskim standardima. Bošković je prisutnima pokazao i da se sajt „Isključi nasilje“ sastoji iz tri odeljka , te posebno skrenuo pažnju na to da su delovi sajta prevedeni na engleski jezik kao i na srpski znakovni jezik, a sve u cilju kako bi sve žrtve nasilja u porodici, bile jednako zaštićene i jednako upoznate sa svojim pravima. ukazano i na potrebu stalnog unapređivanja odgovora društva na problem nasilja u porodici, kao i na potrebu zaštite svih onih koji su preživeli taj oblik nasilja.

Konferencija koju je po 4. put organizovao Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Aranđelovac okupila je sve učesnike čiji je rad prepoznat kao važan doprinos u aktivnostima i merama koje Republike Srbije sprovodi u cilju suzbijanja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja,zvaničnike gradske opštine Zvezdara, člana Gradskog veća Grada Kragujevca, socijalne radnike, predstavnice ženskih udruženja Kolubarskog okruga, predstavnike Policijske stanice u Aranđelovcu, članove i članice Skupštine opštine i Opštinskog veća opštine Aranđelovac, rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica Opštinske uprave opštine Aranđelovac, kao i predstavnike medija i javnih ustanova kulture, osnovnih, i srednjih škola sa teritorije opštine Aranđelovac.

Godišnjoj Konferenciji o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou ispred Ministarstva pravde prisustvovali su Dušan Stanković i Ivana Slavnić, viši sudijski saradnici upućeni u Ministarstvo pravde u odeljenje za suzbijanje nasilja u porodici.

Back To Top