skip to Main Content

Tužiteljka Dolovac o novom zakonu

Nasilje u porodici predstavlja problem, koji duboko pogađa sve segmente društva, čijih posledica i njihovog značaja moramo biti svesni svi mi koji aktivno delujemo ka njegovom suzbijanju. Prevencija tragičnih ishoda i još oštrija borba prema nasilnicima, uz pružanje pune podrške…

Sprečavanje porodičnog nasilja

Povodom upoznavanja sa najavljenim izmenama zakonskog okvira i postupanja institucija u vezi sa porodičnim nasiljem, u Gradskom centru za socijalni rad održan je sastanak članova dela koordinacionog tela – predstavnika centara za socijalni rad, policije i tužilaštva, koji su potpisnici…

Regionalni forum za promociju Istanbulske konvencije u Tirani

Nasilje nad ženama i devojčicama jedno je od najraširenijih kršenja ljudskih prava i ekstremna je manifestacija rodne nejednakosti i sistemske diskriminacije na osnovu pola, rečeno je na Drugom regionalnom forumu za promociju Istanbulske konvencije na zapadnom Balkanu i u Turskoj,…

Razmotreno više od 132.000 slučajeva nasilja u porodici

Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici predviđena je obavezna intersektorska saradnja kroz rad grupe za koordinaciju i saradnju, koje su od početka primene zakona razmotrile više od 132.000 slučajeva nasilja u porodici, izjavila je Gorjana Mirčić Čaluković iz Ministarstva pravde…

Pomoć žrtvama nasilja i tokom vanrednog stanja

U situaciji vanrednog stanja, na žalost, ne prestaje i nasilje u porodici. S obzirom na situaciju u kojoj se svi nalazimo organizacije civilnog društva, okupljene u Mreži žene protiv nasilja nisu prestale da pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja…

Okrugli sto o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Vršcu

U Vršcu je krajem januara održan okrugli sto o rezultatima sedmomesečne primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Okrugli sto organizovali su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kriminalističko-policijska akademija, uz podršku Fondacije „Hans Zejdel“. Okrugli sto u Vršcu doprineo je uspostavljanju…

Back To Top