skip to Main Content

Sistemsko povezivanje svih institucija u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici

Nultu toleranciju na nasilje u porodici i nasilje nad ženama moguće je postići jedino sistemskim povezivanjem svih relevantnih institucija u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, rekla je predstavnica Ministarstva pravde i sekretarka Saveta za suzbijanje nasilja u porodici Gorjana Mirčić Čaluković.
Mirčić Čaluković je na sastanku Operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici ukazala na potrebu unapređenja rada svih relevantnih institucija i pozvala prisutne da daju konkretne predloge za to, a u cilju jednoobraznog postupanja i ujednačene zaštite i podrške žrtvama na području cele Republike Srbije.
Članovima Operativnog tima su predstavljeni podaci o broju lica, kao i svojstvu (odnosu) učinioca i žrtve, u odnosu na koje su produžene hitne mere u periodu od novembra 2018. do februara 2019. godine. Takođe, predstavljeni su i rezultati praćenja primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje je ostvareno kroz niz seminara i radionica koje je u prethodnom periodu realizovalo Ministarstvo pravde u saradnji sa NVO „Autonomni ženski centar“ i međunarodnom organizacijom Ujedinjene nacije – Program za razvoj (UNDP).
Sastanku su prisutvovali predstavnici svih članova Saveta – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Savet za suzbijanje nasilja u porodici obrazovan je u julu 2017. godine kako bi pratio primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i poboljšao koordinaciju i efikasnost u borbi protiv nasilja u porodici. Predsednik Saveta je ministarka pravde Nela Kuburović, dok stručnu i administrativno-tehničku pomoć Savetu pruža Ministarstvo pravde.

Back To Top