skip to Main Content

Системско повезивање свих институција у складу са Законом о спречавању насиља у породици

Нулту толеранцију на насиље у породици и насиље над женама могуће је постићи једино системским повезивањем свих релевантних институција у складу са Законом о спречавању насиља у породици, рекла је представница Министарства правде и секретара Савета за сузбијање насиља у породици Горјана Мирчић Чалуковић.
Мирчић Чалуковић је на састанку Оперативног тима Савета за сузбијање насиља у породици указала на потребу унапређења рада свих релевантних институција и позвала присутне да дају конкретне предлоге за то, ау циљу једнообразног поступања и уједначене заштите и подршке жртвама на подручју целе Републике Србије.
Члановима Оперативног тима представљени су подаци о броју лица, као и својству (односу) учиниоца и жртве, у односу на које су продужене хитне мере у периоду од новембра 2018. до фебруара 2019. године. Такође, представљени су и резултати праћења примене о спречавању насиља у породици које је остварено кроз низ семинара и радионица које је у претходном периоду реализовало Министарство правде у сарадњи са НВО „Аутономни женски центар“ и међународном организацијом Уједињене нације – Програм за развој (УНДП). ).
Састанку су присутвовали представници свих чланова Савета – Министарство унутрашњих послова, Републичко јавно тужилаштво, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
Савет за сузбијање насиља у породици образован је у јулу 2017. године како би пратио примену Закона о спречавању у породици и побољшао координацију и ефикасност у борби против насиља у породици. Председница Савета је министарка правде Нела Кубуровић, док стручну и административно-техничку помоћ Савету пружа Министарство правде.

Back To Top