skip to Main Content

Sprečavanje porodičnog nasilja

Povodom upoznavanja sa najavljenim izmenama zakonskog okvira i postupanja institucija u vezi sa porodičnim nasiljem, u Gradskom centru za socijalni rad održan je sastanak članova dela koordinacionog tela – predstavnika centara za socijalni rad, policije i tužilaštva, koji su potpisnici Sporazuma o međusektorskoj saradnji u primeni Opšteg protokola o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima na području grada Beograda. Sastanak je otvorio Vladimir Ilić, direktor Gradskog centra za socijalni rad, koji predsedava koordinacionom telu, a sastanku je prisustvovala i Nataša Stanisavljević, sekretarka za socijalnu zaštitu.
Nataša Stanisavljević je podsetila da je u novembru prošle godine potpisan Sporazum o međusektorskoj saradnji, koji je pored potpisnika i dalje otvoren za druge članice – ustanove i organizacije. Ona je dodala da Grad Beograd pruža uslugu stalne novčane pomoći za žrtve nasilja, radeći tako na ekonomskom osnaživanju žena – žrtava nasilja.
Vladimir Ilić, direktor Gradskog centra za socijalni rad, zahvalio je prisutnima što su se odazvali pozivu na hitan sastanak, uzimajući u obzir ozbiljnost teme, kao i najavljene zakonske izmene. On je podsetio da su u 2015. godini u Gradskom centru za socijalni rad evidentirane 4.443 žrtve nasilja.
Najavljene izmene zakonskog okvira i postupanja institucija u situacijama porodičnog nasilja prisutnima je predstavila Gorjana Mirčić Čaluković iz Ministarstva pravde. Ona je prisutne upoznala sa novim prednacrtom zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je objavljen na sajtu Ministarstva pravde. Ovim zakonom biće uređena organizacija i postupanje državnih i drugih organa i organizacija i hitne mere za sprečavanje nasilja u porodici, suzbijanje krivičnih dela određenih ovim zakonom i pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici. Nove zakonske mere odnosiće se pre svega na proces specijalizacije i koordinacije tužilaštva, centara za socijalni rad i policije, a zatim i drugih aktera u sprečavanju porodičnog nasilja. Kada je u pitanju hitna mera za sprečavanje nasilja, prednacrtom je predviđeno da zaposleni u MUP-u kada dobije prijavu o nasilju u porodici biće dužan da odmah tu prijavu prosledi službeniku specijalizovanom za takva krivična dela, koji će imati pravo da izvrši procenu rizika. Zavisno od procene da li postoji nasilje u porodici, taj službenik će naložiti ostanak nasilnika u pritvoru do 48 časova i istovremeno predložiti hitne mere tužiocu. Tužilac će imati rok od 24 sata da sve to dostavi sudu, koji na osnovu procene donosi hitnu meru u trajanju od 30 dana odstranjivanja nasilnika iz kuće u kojoj živi sa svojom porodicom. Ukoliko nasilnik ne poštuje tu meru, on će u hitnom postupku biti kažnjen pritvorom od 30 dana.
Na sastanku je zaključeno da je neophodno sprovesti i specijalističke edukacije stručnih radnika u svim sektorima sistema, kako bi stručni radnici na isti način bili senzibilisani u procesu sprečavanja porodičnog nasilja.

Back To Top