skip to Main Content

Спречавање породичног насиља

Поводом упознавања са најављеним изменама законског оквира и поступања институција у вези са породичним насиљем, у Градском центру за социјални рад одржан је састанак чланова дела координационог тела – представника центара за социјални рад, полиције и тужилаштва, који су потписници Споразума о међусекторској сарадњи у примени Општег. протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици иу партнерским односима на подручју града Београда. Састанак је отворио Владимир Илић, директор Градског центра за социјални рад, који је председавао координационом телу, а састанку су присуствовали и Наташа Станисављевић, секретарка за социјалну заштиту.
Наташа Станисављевић је подсетила да је у новембру прошле године потписан Споразум о међусекторској сарадњи, који је поред потписника и даље отворен за друге чланице – установе и организације. Она је додала да Град Београд пружа услугу сталне новчане помоћи за жртве насиља, радећи тако на економском оснаживању жена – жртава насиља.
Владимир Илић, директор Градског центра за социјални рад, захвалио је присутнима што су се одазвали позиву на хитан састанак, узимајући у обзир озбиљност теме, као и најављене законске измене. Он је подсетио да су у 2015. години у Градском центру за социјални рад евидентиране 4.443 жртве насиља.
Најављене измене законског оквира и поступања институција у ситуацијама породичног насиља присутнима је представила Горјана Мирчић Чалуковић из Министарства правде. Она је присутна упознала са новим преднацртом закона о заштити насиља у породици, који је објављен на сајту Министарства правде. Овим законом биће уређена организација и поступање државних и других органа и организација и хитне мере за спречавање насиља у породици, сузбијање кривичних дела одређених овим законом и пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици. Нове законске мере односи се пре свега на процес специјализације и координације тужилаштва, центара за социјални рад и полицију, а затим и других актера у спречавању породичног насиља. Када је у питању хитна мера за спречавање насиља, преднацртом је предвиђено да запослени у МУП-у када добије пријаву о насиљу у породици биће дужан да одмах ту пријаву проследи службенику специјализованом за таква кривична дела, који ће имати право да изврши процену ризика. Зависно од цене да ли постоји насиље у породици, тај службеник ће наложити останак насилника у притвору до 48 часова и истовремено предложити хитне мере тужиоцу. Тужилац ће имати рок од 24 сата да све то достави суду, који на основу процене доноси хитну меру у трајању од 30 дана одстрањивања насилника из куће у којој живи са својом породицом. Уколико насилник не поштује ту меру, он ће у хитном поступку бити кажњен притвором од 30 дана.
На састанку је закључено да је неопходно спровести и специјалистичке едукације стручних радника у свим секторима система, како би стручни радници на исти начин били сензибилисани у процесу спречавања породичног насиља.

Back To Top