skip to Main Content

Saradnja Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ i tužilaštva u BeograduSaradnja Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ i tužilaštva u Beogradu

Predstavnici Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ i Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu potpisali su u oktobru 2017. godine Protokol o saradnji, koji će omogućiti da se po hitnom postupku u tu kliniku upućuju lica koja usled mentalnih smetnji ozbiljno i direktno ugrožavaju sopstveni život, zdravlje ili bezbednost i život drugog lica.

Protokolom su uređeni budući načini postupanja i saradnje u predmetima nasilja u porodici u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i Krivičnim zakonikom i to u slučajevima kada je izvršilac nasilja lice koje je već bilo lečeno u toj klinici ili lice koje pokazuje znake duševne boleste.

U cilju efikasnije realizacije smeštaja i saradnje Klinika „Dr Laza Lazarević“ otvorila je i dežurne brojeve telefona koji će biti 24 časa dostupni nadležnim policijskim stanicama i postupajućim tužiocima.

Potpisnici Protokola su se dogovorili da će tužilaštva predlagati da sud uz izrečenu uslovnu osudu odredi okrivljenom obavezu zaštitnog nadzora koja bi se sastojala u upućivanju izvršilaca u Kliniku „Dr Laza lazarević“, gde je otvoreno posebno odeljenje za psihosocijalni tretman lica koja su izvršila krivična dela nasilja u porodici. Pored ovoga, protokolom su definisane i usluge veštačenja takvih lica kao i da se dostavljanje odluka suda Klinici, radi brzine postupanja, obavlja putem faksa.
Zaključenim Protokolom biće unapređen kvalitet međusektorske saradnje između policije, tužilaštva i Klinike za psihijatrijske bolesti, što će u znatnoj meri doprineti efikasnijoj borbi protiv nasilja u porodici.

Protokol je rezultat sastanka koje je Ministarstvo pravde početkom oktobra održalo sa predstavnicima te klinike i koordinatorima Odeljenja za sprečavanje nasilja u porodici Prvog, Drugog i Tećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Sastanak je organizovala Gorjana Mirčić Čaluković iz Ministarstva pravde, a prisustvovali su vršilac dužnosti direktora Klinike „Dr Laza Lazarević“ Ivana Stašević Karličić, dr Zoran Đurić, dr Tatjana Subotić, Snežana Simović Draganić-socijalni radnik, zamenica javnog tužioca Gordana Radić iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zamenica javnog tužioca Milica Ljubičić iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva iz Beograda, zamenica javnog tužioca Bojana Savović iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra i Ivana Slavnić iz Ministarstva pravde.

Tema sastanka bila je uspostavljanje efikasnije međusektorske saradnje i koordinacije između zdravstvenih ustanova i pravosudnih organa s obzirom da je Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu 1. juna 2017. godine, predviđena saradnja državnih organa, organizacija i ustanova u cilju efikasnije borbe protiv nasilja u porodici.

Back To Top