skip to Main Content

Сарадња Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ и тужилаштва у Београду Сарадња Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ и тужилаштва у Београду

Представници Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ и Првог, Другог и Трећег основног јавног тужилаштва у Београду потписали су у октобру 2017. године Протокол о сарадњи, који ће омогућити да се по хитном поступку у ту клинику упућују лица која услед менталних сметњи озбиљно и директно угрожавају сопствени живот, здравље или безбедност и живот другог лица.

Протоколом су уређени будући начини поступања и сарадње у предметима насиља у породици у складу са Законом о спречавању насиља у породици и Кривичним закоником и то у случајевима када је извршио насиље лице које је већ било лечено у тој клиници или лице које показује знаке душевне болести.

У циљу ефикасније реализације смештаја и сарадње Клиника „Др Лаза Лазаревић“ отворила је и дежурне бројеве телефона који ће бити 24 часа доступни надлежним полицијским станицама и поступајућим тужиоцима.

Потписници Протокола су се договорили да ће тужилаштва предлагати да суд уз изречену условну осуду одреди окривљеном обавезу заштитног надзора која би се састојала у упућивању извршилаца у Клинику „Др Лаза Лазаревић“, где је отворено посебно одељење за психосоцијални третман лица која су извршила кривична дела насиља. у породици. Поред овога, протоколом су дефинисане и услуге вештачења таквих лица као и да се достављање одлука суда Клиници, ради брзине поступања, обавља путем факса.
Закљученим протоколом биће унапређен квалитет међусекторске сарадње полиције, тужилаштва и Клинике за психијатријске болести, што ће у знатној мери допринети ефикаснијој борби против насиља у породици.

Протокол је резултат састанка који је Министарство правде почетком октобра одржало са представницима те клинике и координаторима Одељења за спречавање насиља у породици Првог, Другог и Тећег основног јавног тужилаштва у Београду.

Састанак је организовао Горјана Мирчић Чалуковић из Министарства правде, а присуствовали су вршилац дужности директора Клинике „Др Лаза Лазаревић“ Ивана Сташевић Карличић, др Зоран Ђурић, др Татјана Суботић, Снежана Симовић Драганић-социјални радник, заменица јавног тужиоца Гордана Радић из Првог основног јавног тужилаштва у Београду, заменица јавног тужиоца Милице Љубичић из Другог основног јавног тужилаштва из Београда, заменица јавног тужиоца Бојана Савовић из Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, Вања Мацановић из Аутономног женског центра и Ивана Славнић из Министарства правде.

Тема састанка била је успостављање ефикасније међусекторске сарадње и координације између здравствених установа и правосудних органа с обзиром да је Законом о спречавању насиља у породици, који је ступио на снагу 1. јуна 2017. године, предвиђена сарадња државних органа, организација и установа у циљу ефикасније борбе против насиља у породици.

Back To Top