skip to Main Content

Државни секретар Илић: Препознај и пријави насиље

Државни секретар Министарства правде Радомир Илић учествовао је у дебати „Насиље над женама и девојчицама у Србији – између обавеза и реалности“ и истакао да главна порука друге године примене Закона о спречавању насиља у породици мора бити – Препознај…

Закон о спречавању насиља у породици увео мултидисциплинарни приступ

Нови Закон о спречавању насиља у породици, у који су имплементиране многе одредбе Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и у породици, увео је низ новина и мултидисциплинарни приступ, истакнуто је на састанку представника Министарства…

Имплементација Истанбулске конвенције у Србији на завидном нивоу

Република Србија постигла је завидан ниво у имплементацији Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, односно Истанбулске конвенције, пре свега у нормативном оквиру. Такође, Закон о спречавању насиља у породици, али и…

Обука интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања у Врбасу

У врбашкој Гимназији „Жарко Зрењанин“ је 11. децембра 2017. године одржана обука интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Обуци су присуствовали представници 13 образовних установа, Дома здравља „Вељко Влаховић” и Опште болнице, затим Центра за социјални рад,…

Обуком тужилаца и судија до ефикасније примене закона

Министар правде Нела Кубуровић истакла је данас да ће у наредних четири месеца, колико је остало до почетка примене новог Закона о спречавању насиља у породици, бити обучено више од 400 судија и тужилаца, од којих ће у многоме зависити…

Одржана девета годишња конференција Виктимошког друштва Србије

Проблему насиља над женама и изазовима друштвеног реаговања на њега посвећена је посебна пажња на Деветој годишњој конференцији Виктимошког друштва Србије „Нови и стари облици виктимизације: Изазови за виктимолошку теорију и праксу“, која је одржана. 29. и 30. новембра у…

Експерти из Молдавије у посети Министарству правде

Делегација из Молдавије коју је чинило 11 националних експерата, посетила је Министарство правде, у оквиру свог студијског боравка у Србији.Представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић представила је како се у оквиру правосудног система Србије остварује заштита од сексуалног насиља, осврнувши…

У наредном периоду фокус на ширењу свести и континуираној едукацији професионалаца

У протеклом периоду унапређен је рад и поступање надлежних институција у борби против насиља над женама, а убудуће је нужно радити на ширењу свести и континуираној едукацији пре свега по питању процене ризика и избора адекватних мера, изјавила је Горјана…

Одржана конференција о ефектима примене Закона о спречавању насиља у породици

ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ИЗАЗОВИ У ПРАКСИКонференција коју је организовало Министарство правде уз подршку УНДП-а „Ефекти примене Закона о спречавању насиља у породици и изазови у пракси „ одржана је 21. децембра 2017. године у…

Back To Top