skip to Main Content

Одржана девета годишња конференција Виктимошког друштва Србије

Проблему насиља над женама и изазовима друштвеног реаговања на њега посвећена је посебна пажња на Деветој годишњој конференцији Виктимошког друштва Србије „Нови и стари облици виктимизације: Изазови за виктимолошку теорију и праксу“, која је одржана. 29. и 30. новембра у Београду.

У оквиру конференције, која је окупила око 100 учесника из земље, региона и Европе, посебно су се разматрали и преиспитивали нови и стари облици виктимизације, њихове карактеристике и друштвени одговори на њих, нарочито у контексту развоја нових технологија, глобализације и брзих друштвених и економских. променада.

Представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић истакла је да Министарство правде Републике Србије спроводи низ активности које су усмерене на праћење примене и обезбеђивање консултативне и друге подршке професионалцима како би жртве добиле хитну, благовремену и делотворну заштиту и подршку уједначеног квалитета кроз координисан рад свих институција.

Према њеним речима, у оквиру активности Министарства правде, израђен је и визуелни водич који прати све фазе поступка и примене нормативних решења од тренутка пријаве насиља до заустављања насиља, као и обезбеђивања индивидуалне подршке жртвама пријављеног дела у којој су укључени сви државни органи и установе који су дужни да примењују овај закон.

„Циљ израђене постер презентације је да се научном, стручном, па и ширем аудиторијуму на визуелан начин представе нормативна решења поменутог закона, али и да се поентира истакне циљ закона, а то је хитна, благовремена и делотворна заштита и подршка жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела која су њиме обухваћена, те да се подстакну професионалци на његову пуну и правилну примену“, рекла је Мирчић Чалуковић.

Посебна сесија била је посвећена примени Истанбулске конвенције у Србији и механизмима заштите и подршке жртвама према Закону о спречавању насиља у породици, а на конференцији су били учесници из земље, Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Шведске, Норвешке, Белгије, Шпаније, као и из Израела, Јужне Африке, Сједињених Америчких Држава и Јужне Кореје.

Back To Top