skip to Main Content

Održana deveta godišnja konferencija Viktimoškog društva Srbije

Problemu nasilja nad ženama i izazovima društvenog reagovanja na njega posvećena je posebna pažnja na Devetoj godišnjoj konferenciji Viktimoškog društva Srbije „Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu“, koja je održana 29. i 30. novembra u Beogradu.

U okviru konferencije, koja je okupila oko 100 učesnika iz zemlje, regiona i Evrope, posebno su se razmatrali i preispitivali novi i stari oblici viktimizacije, njihove karakteristike i društveni odgovori na njih, naročito u kontekstu razvoja novih tehnologija, globalizacije i brzih društvenih i ekonomskih promena.

Predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković istakla je da Ministarstvo pravde Republike Srbije sprovodi niz aktivnosti koje su usmerene na praćenje primene i obezbeđivanje konsultativne i druge podrške profesionalcima kako bi žrtve dobile hitnu, blagovremenu i delotvornu zaštitu i podršku ujednačenog kvaliteta kroz koordinisan rad svih institucija.

Prema njenim rečima, u okviru aktivnosti Ministarstva pravde, izrađen je i vizuelni vodič koji prati sve faze postupaka i primene normativnih rešenja od trenutka prijave nasilja do zaustavljanja nasilja, kao i obezbeđivanja individualne podrške žrtvama prijavljenog dela u koju su uključeni svi državni organi i ustanove koji su dužni da primenjuju ovaj zakon.

„Cilj izrađene poster prezentacije je da se naučnom, stručnom, pa i širem auditorijumu na vizuelan način predstave normativna rešenja pomenutog zakona, ali i da se poentira istakne cilj zakona, a to je hitna, blagovremena i delotvorna zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela koja su njime obuhvaćena, te da se podstaknu profesionalci na njegovu punu i pravilnu primenu“, rekla je Mirčić Čaluković.

Posebna sesija bila je posvećena primeni Istanbulske konvencije u Srbiji i mehanizama zaštite i podrške žrtvama prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, a na konferenciji bili su učesnici iz zemlje, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Švedske, Norveške, Belgije, Španije, kao i iz Izraela, Južne Afrike, Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje.

Back To Top