skip to Main Content

Razmotreno više od 132.000 slučajeva nasilja u porodici

Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici predviđena je obavezna intersektorska saradnja kroz rad grupe za koordinaciju i saradnju, koje su od početka primene zakona razmotrile više od 132.000 slučajeva nasilja u porodici, izjavila je Gorjana Mirčić Čaluković iz Ministarstva pravde na tribini „Glasovi protiv nasilja nad ženama i devojčicama“.

Tribinu je povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena organizovao EU info centar. Akcenat je bio stavljen na nasilje koje se događa u školama i među mlađom populacijom uz ukazivanje da se ne retko nasilje koje se dešava u porodici preliva i na nasilje van kuće.
Mirčić Čaluković je istaklada je zato od presudnog značaja učešće i predstavnika prosvetnih ustanova u rad grupe za koordinaciju i saradnju, ističući da je bezbednost žrtve na prvom mestu i mora biti u fokusu svih relevantnih institucija.
„U periodu primene zakona grupe su se stastale više od 7.000 puta, ali nema podataka koliko je predstavnika obrazovnih ustanova učestvovalo u njihovom radu. Sporadično učešće predstavnika obrazovnih ustanova odvijalo se posredstvom nadležnog centra za socijalni rad, ali to je nešto na čemu je nužno raditi, jer rad sa decom i mladima jeste primarna prevencija i put da nasilja bude manje.”

Ona je dodala da je važno da deca i maldi veruju svojim profesorima i nastavniima, da je nužno stvoriti odnos poverenja i vratiti veru mladih u rad institucija. Takođe je nužno reagovati i na nasilje koje se vrši putem interneta, koje je vrlo rasprostranjeno među mlađom populacijom i reagovati na njega. U tom smislu važno je učiti i devojčice i dečake o nenasilnim vidovima komunikacije, jer samo tako možemo govoriti o ravnopravnosti.

Zamenica ambasadora EU delegacije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar istakla je da nasilje u porodici zaslužuje nultu toleranciju. Ona je dodala da je samo u januaru ove godine bilo 1.700 slučajeva nasilja u porodici, a da su u tri četvrtine slučajeva žrtve bile žene.
Zato, kako je rekla, svi treba da budu usresređeni na iskorenjivanje najekstremnijih oblika kršenja ljudskih prava, ukazujući da je nužno raditi i sa devojčicama i sa dečacima. Tribini su prisustvovali i učenici iz srednjih škola u Beogradu.

Back To Top