skip to Main Content

Regionalni forum za promociju Istanbulske konvencije u Tirani

Nasilje nad ženama i devojčicama jedno je od najraširenijih kršenja ljudskih prava i ekstremna je manifestacija rodne nejednakosti i sistemske diskriminacije na osnovu pola, rečeno je na Drugom regionalnom forumu za promociju Istanbulske konvencije na zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji se održava u Tirani.
Kako je istaknuto, u pružanju podrške žrtvama, države moraju olakšati efikasnu saradnju svih relevantnih državnih institucija, uključujući državne tužioce, lokalne i regionalne vlasti kao i NVO i druge relevantne organizacije i subjekte.
Regionalni forum „Integrisane politike, inkluzivna partnerstva“ posvećen je pre svega unapređenju međusektorske saradnje za integrisani odgovor na nasilje nad ženama na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.
Takođe, u fokusu foruma jeste i poboljšanje primene odredaba međunarodne zajednice koje se odnose na seksualno nasilje, uznemiravanje, proganjanje i druge oblike nasilja na području zapadnog Balkana i Turske.
Među panelistima foruma bili su i predstavnici Republike Srbije koji su učesnicima predstavili rad grupa za koordinaciju i saradnju u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koje jesu model intersektorske saradnje.
Predočeni su napori koje država Srbija permanentno preduzima kako bi se obezbedila jednoobrazna primena zakona i zaštita žrtava od rodno zasnovanog nasilja na području cele Republike Srbije.
Takođe učesnicima ovog foruma predstavljene su publikacije koje su posvećene toj temi, među kojima i publikacije Ministarstva pravde.
Domaćin foruma, kome prisustvuje oko 100 učesnika iz država Zapadnog Balkana i Turske je vlada Albanije, a učesnicima se obratio i poželeo uspešan rad premijer Edi Rama.

Back To Top