skip to Main Content

Регионални форум за промоцију Истанбулске конвенције у Тирани

Насиље над женама и девојчицама једно је од најраширенијих кршења људских права и екстремна је манифестација родне неједнакости и системске дискриминације на основу пола, речено је на Другом регионалном форуму за промоцију Истанбулске конвенције на западном Балкану иу Турској, који се одржава у Тирани.
Како је истакнуто, у пружању подршке жртвама, држава мора олакшати ефикасну сарадњу свих релевантних државних институција, укључујући државно тужиоце, локалне и регионалне власти као и НВО и друге релевантне организације и субјекте.
Регионални форум „Интегрисане политике, инклузивна партнерства“ посвећен је пре свега унапређењу међусекторске сарадње за интегрисани одговор на насиље над женама на регионалном, националном и локалном нивоу.
Такође, у фокусу форума јесте и побољшање примене одредаба међународне заједнице које се односе на сексуално насиље, узнемиравање, прогањање и друге облике насиља на подручју западног Балкана и Турске.
Међу панелистима форума били су и представници Републике Србије који су учесници представили рад групе за координацију и сарадњу у складу са Законом о спречавању насиља у породици, које је модел интерсекторске сарадње.
Предочени су напори које држава Србија перманентно предузима како би се обезбедила једнообразна примена закона и заштита жртава од родно заснованог насиља на подручју целе Републике Србије.
Такође учесницима овог форума представљене су публикације које су посвећене тој теми, међу којима и публикације Министарства правде.
Домаћин форума, коме присуствује око 100 учесника из држава Западног Балкана и Турске је влада Албаније, учесницима се обратио и пожелео успешан рад премијера Едија Раме.

Back To Top