skip to Main Content

U narednom periodu fokus na širenju svesti i kontinuiranoj edukaciji profesionalaca

U proteklom periodu unapređen je rad i postupanje nadležnih institucija u borbi protiv nasilja nad ženama, a ubuduće je nužno raditi na širenju svesti i kontinuiranoj edukaciji pre svega po pitanju procene rizika i izbora adekvatnih mera, izjavila je Gorjana Mirčić Čaluković iz Ministarstva pravde na javnom slušanju o sprečavanju nasilja nad ženama u Narodnoj skupštini Srbije.
Javno slušanje organizovao je skupštinski Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.
Mirčić Čaluković je istakla da je Ministarstvo pravde i pre početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici do danas organizovalo niz radionica za nadležne iz tužilaštva, suda, policije, centra za socijalni rad, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, Nacionalne službe za zapošljavanje, civilnog sektora.
Ona je rekla da je na tim radionicama kroz studije slučaja ukazano na nužnost zajedničkog delovanja, a data je i mogućnost postavljanja konkretnih pitanja koja se tiču primene Zakona i postupanja u slučajevima nasilja u porodici, na koja je Ministarstvo pravde dalo odgovore i objavilo ih na sajtu „Isključi nasilje“.
Tokom novembra 2019. godine publikovan je i vodič „Preporuke za unapređenje rada grupe za koordinaciju i saradnju“, gde su predstavljeni obrasci, način pripreme za sastanak grupe, dati konkretni primeri šta je od relevantnih informacija potrebno da svaki od stalnih članova grupe (centar, policija i tužilac) obezbedi, kako bi se što bolje procenio rizik i planirale adekvatne mere za zaštitu i podršku žrtvi.
Govoreći o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Čaluković Mirčić je rekla da su se grupe za koordinaciju za 29 meseci primene tog zakona sastale više od 6.000 puta i razmotrile više od 119.000 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici.
„Od usvajanja zakona javni tužioci su u 41.914 slučaja stavili predlog da se produže hitne mere, koje je izrekla policija, a sud je produžio 41.397 hitnih mera“, rekla je ona i dodala da su grupe do 31. oktobra 2019. godine izradile i 34.347 individualnih planova zaštite i podrške kojima se predviđaju konkretne mere zaštite i podrške žrtvi usklađene sa njenim potrebama.

Back To Top