skip to Main Content

Tužiteljka Dolovac o novom zakonu

Nasilje u porodici predstavlja problem, koji duboko pogađa sve segmente društva, čijih posledica i njihovog značaja moramo biti svesni svi mi koji aktivno delujemo ka njegovom suzbijanju. Prevencija tragičnih ishoda i još oštrija borba prema nasilnicima, uz pružanje pune podrške žrtvama i oštećenima jeste i mora biti primarni cilj u radu svakog tužilaštva u Republici Srbiji, koja će kroz još bržu rekciju i strožije kažnjavanje nakon uočavanja pojave nasilja, pokazati da nasilnici nisu jači od sistema.
Zakonske izmene i uspostavljena koordinacija na visokom nivou, omogućiće u narednom periodu da tužilaštva demonstriraju drugačiji, efikasniji i odlučniji pristup u borbi protiv nasilja.
Nastojaćemo da kroz odlučnu i snažniju borbu protiv nasilja, saradnju i koordinaciju sa drugim organima, usklađivanje standarda zaštite žrtava sa standardima EU i međunarodnih tela, svakoj potencijalnoj žrtvi pružimo maksimalnu podršku i zaštitu, a nasilnicima predočimo posledice njihovih postupaka i time dostignemo najviši stepen bezbednosti za sve naše građane, sa kojima ćemo aktivno sarđivati u ovoj borbi.


Zagorka Dolovac
Republički javni tužilac

Back To Top