skip to Main Content

Искључи насиље јер насиље се не толерише!

Насиље у породици није проблем само оних који га непосредно проживљавају, већ и целе породице и  заједнице у целини. Жртве насиља у породици су у несразмерно већој мери жене, али поседице насиља имају утицај и на децу, на њихове животе, развој и будућност, било да су директне жртве или да сведоче насиљу које се дешава у њиховој породици. Насиље може бити физичко, сексуално, психичко и економско.

Насиље у породици је забрањено у нашој држави. Република Србија је потписница многобројних конвенција којима се обавезала на спречавање родно заснованог насиља, као и на пружање подршке и заштите жртавама. Више закона и протокола у Републици Србији уређује поступање институција у заустављању насилја и предузимање различитих мера према учиниоцима у циљу заштите жртава.

Министарство правде посвећено је информисању грађанки и грађана о њиховим правима у циљу заштите од насиља, као и унапређењу законског и институционалног оквира који ефикасно штити жртве. Министарство правде се активно залаже за једнообразну примену законодавног оквира на подручју целе Републике Србије, како би се свим жртвама насиља пружила адекватна и благовремена заштита и подршка.

Закон о спречавању насиља у породици прописује обавезну и координисану сарадњу јавних тужилаштва, полиције  и центара за социјални рад како би жртва добила правовремену заштиту и пуну подршку. Залажемо се да жртве насиља у породици и родно заснованог насиља и њихове породице буду охрабрене да га пријаве институцијама и добију делотворну институционалну заштиту.

На овој интернет презентацији можете пронаћи информације о пријављивању насиља и доступним услугама у сваком граду и локалној самоуправи и одговоре на најчешћа питања у вези са Законом о спречавању насиља у породици.

Насиље у породици и родно засновано насиље се могу зауставити. Први корак ка томе је пријава насиља. Када пријавите насиље надлежни полицијски службеници, тужилаштво и центар за социјални рад ће радити на томе да вас заштите, пре свега од непосредне опасности од насиља и претњи насиљем у породици. У делу сајта Пријави насиље можете пронаћи детаљан поступак пријаве насиља, као и одговоре на питања шта можете да очекујете након што исто пријавите и како да пружите подршку неком ко је изложен насиљу.

У случају да доживљавате насиље у породици или желите да анонимно пријавите случај насиља који сте приметили у вашој околини, увек се можете обратити полицији на број 192.

Кога назвати када се дешава насиље или када осећате претњу од насиља? Које су информације које треба да дате надлежном полицијском службенику? Како изгледа давање изјаве? Шта се дешава након што пријава из полиције буде достављена тужилаштву?  Одговоре на сва ова и многа друга питања у вези са пријавом можете пронаћи у Детаљном упутству за пријаву насиља .

Информације о институцијама и невладиним организацијама које вам могу пружити помоћ и подршку у одређеном граду/општини можете погледати у оквиру Мапе услуга .

Овој мапи можете брзо приступити и путем дугмета Потражи помоћ.

За брзо напуштање сајта притисните жуто дугме Напусти страницу у горњем десном углу сваке странице.

На делотворном заустављању насиља заједно ради више надлежних институција. Одељак Ефикасна заштита посвећен је информисању стручних лица запослених у органима који раде на решавању случајева насиља о примени прописа, успешним праксама у превенцији и заштити од насиља.

Медији су кључна карика у информисању јавности, али и жртава и њиховог окружења о насиљу у породици и изворима помоћи и подршке. Одељак За медије намењен је медијским радницима и радницама, како би информисано извештавали о насиљу породици и допринели едукацији и превенцији, а жртве охрабривали да насиља пријаве.

Често се у нашем друштву мисли да је насиље у породици приватна ствар и да је непристојно мешати се у туђу приватност. Не заборавите, насиље у породици је кривично дело. Законска је обавеза сваког да пријави насиље надлежним институцијама, баш као што свако има право на адекватну заштиту од насиља.

Само заједничким деловањем можемо да остваримо визију коју прописује Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021-2025. године, а то је – да је Република Србија држава у којој све жене и девојчице живе без насиља, у безбедном окружењу у којем се поштују њихово достојанство и људска права, ефикасно спречава сваки облик родно заснованог насиља и насиља у породици, а жртвама пружа адекватна заштита и подршка. Министарство правде следи ову визију, а ова интернет презентација је пут ка њеном остварењу. Зато, Искључи насиље!

Пријави насиље

Детаљне информације о безбедном пријављивању насиља, мапа доступне помоћи у сваком граду/општини и корисне информације о подршци особама које трпе насиље.

Ефикасна заштита

Ресурси за делотворну примену законског оквира за заштиту од насиља у породици, примери добре праксе у спречавању насиља и месечна статистика о жртвама и учиниоцима насиља у породици.

За медије

Смернице, корисни материјали и подаци за едукативно и превентивно медијско извештавање о насиљу у породици и родно заснованом насиљу.

Издвајамо

Шта се дешава када позовем 192?

Back To Top