skip to Main Content

Да ли би школа требало да поднесе пријаву полицији на основу разговора ученика с психологом школе о томе да постоји насиље у породици?

Да. Пријава ученика да постоји насиље у породици, па још и психологу школе који дефинитивно поседује стручна знања, није само пријава – то је и дететов захтев за помоћ, па је нужно да школа о томе обавести полицију уколико се…

Како поступати у ситуацији када је пријава за насиље у породици прво поднета центру за социјални рад?

Поступајући у складу с чланом 13. став 2. Закона о спречавању насиља у породици, у коме се наводи: Државни и други органи, организације и установе обавезни су да неодложно пријаве полицији  или  јавном тужиоцу свако сазнање о насиљу у породици…

У којим случајевима је важно укључити жртву насиља у састанак групе за координацију и сарадњу?

Према Закону о спречавању насиља у породици, предвиђено је да жртве насиља присуствују састанку групе за координацију и сарадњу. Из досадашње праксе, утврђено је да се ова одредба поменутог закона не поштује, односно да се жртве насиља не позивају на…

Ко су чланови породице према Закону о спречавању насиља у породици и како се рачунају степени сродства?

Према чл. 3 став 3. Закона о спречавању насиља у породици одређени су чланови породице. То су лица са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу или лица са којим је крвни сродник…

Шта би требало да садржи мишљење центра за социјални рад у смислу чл. 15. ст.3. Закона о спречавању насиља у породици?

Мишљење центра за социјални рад у смислу Закона о спречавању насиља у породици могли бисмо назвати „прелиминарним извештајем“. Дакле, то није налаз и мишљење стручног тима, који центар израђује након свеобухватног поступка опсервације неке породице. С тим у вези мишљење…

Како поступити према учиниоцу који је под дејством алкохола и да ли му се може изрећи хитна мера?

Подсећања ради алкохолизам је препознат као један од ризика и то чланом 16. став 2. Закона о спречавању насиља у породици под појмом злоупотреба психоактивне супстанце, под којим се сматра и злоупотреба алкохола. Такође, Посебним протоколом о поступању полицијских службеника…

Како поступити према учиниоцу за кога постоји сумња да је лице са менталним сметњама или лице са поремећајима менталног здравља и да ли му се може изрећи хитна мера?

Одговор на ово питање је донекле дат и у претходном питању (одговор/питање број 7), али с обзиром на то да се исто у пракси често понавља и задаје тешкоће професионалцима у поступању, одговор је прецизиран и кроз ово питање. Наиме…

Када учинилац прекрши хитне мере на тај начин што изврши кривично дело према жртви да ли може одговарати и за кривично дело и за прекршај?

Може, али не за исте радње, јер се, према одредбама чл.8 ст.3 Закона о прекршајима, против учиниоца прекршаја који је у кривичном поступку правноснажно оглашен кривим за кривично дело које обухвата и обележја прекршаја не може за тај прекршај покренути…

Да ли би и ко требало да обавести вртић/школу, ако су хитне мере изречене/продужене и у односу на децу?

Уколико су хитне мере изречене/продужене и у односу на децу која иду у вртић/школу, свакако би о томе требало да буду обавештене и ове установе. То је нужно, како би се, мере заштите које предвиђа Закон о спречавању насиља у…

Back To Top