skip to Main Content

Sinhronizovan rad organa za hitnu i delotvornu zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici

Bolja primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao i unapređenje multisektorske saradnje na lokalnom nivou i pružanje hitne, delotvorne i adekvatne zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela, bili su u fokusu seminara „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici”, koji je održan na Zlatiboru.
Predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković rekla je da je nasilje u porodici kao mozaik i da bi se rešio jedan slučaj nasilja u porodici, nužno je sagledati sve delove slagalice.
„Važno je da svi državni organi i ustanove rade zajedno i sinhronizovano kako bi se žrtvi nasilja, ali i žrtvama krivičnih dela iz člana 4. stav 1. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici pružila hitna i delotvorna zaštita i podrška“, istakla je Mirčić Čaluković.
Ona je, prilikom studije slučaja, svim članovima Grupe za koordinaciju i saradnju posebno ukazala na to da je najvažnije da se dosledno pridržavaju liste rizika i da je uvek koriste prilikom postupanja. Takođe, ona je dodala da je posebno važno da se i svi tužioci tokom dežurstava i davanja konsultacija policijskim službenicima uvek koriste listom rizika, koju i Grupa za koordinaciju i saradnju mora uvek koristiti, jer samo tako može izraditi dobar individualni plan zaštite i podrške.
Mirčić Čaluković podsetila je učesnike i na dokaznu radnju „Uviđaj lica“ po kojoj policijski službenici imaju ovlašćenje da po nalogu tužilaštva žrtvu nasilja odvedu na lekarski pregled u zdravstvenu ustanovu i bez njene saglasnosti. Ona je istakla da ovo ovlašćenje na jedan način skida teret sa žrtve, budući da nasilniku ne ostavlja prostora da žrtvu „kažnjava“ zbog toga što je pribavila lekarsko uverenje o povredama koje se može koristiti kao dokaz u postupku protiv njega.
Na seminaru, organizovanom u okviru zajedničkog projekta UN i Vlade Republike Srbije „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji“, govorio je i profesor Emir Ćorović sa Državnog fakulteta u Novom Pazaru, a učestvovali su predstavnici Gradske uprave, Osnovnog javnog tužilaštva u Prijepolju, Osnovnog suda, Prekršajnog suda, Saveta za rodnu ravnopravnost, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, Doma zdravlja Prijepolje, Nova Varoš i Priboj, predstavnici predškolskih i školskih ustanova.

Back To Top