skip to Main Content

Синхронизован рад органа за хитну и делотворну заштиту и подршку жртвама насиља у породици

Боља примена Закона о спречавању насиља у породици, као и унапређење мултисекторске сарадње на локалном нивоу и пружање хитне, делотворне и адекватне заштите и подршке жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела, били су у фокусу семинара „Мултисекторском сарадњом против насиља у породици”, који је одржан на Златибору.
Представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић рекла је да је насиље у породици као мозаик и да би се решио један случај насиља у породици, нужно је сагледати све делове слагалице.
„Важно је да сви државни органи и установе раде заједно и синхронизовано како би се жртви насиља, али и жртвама кривичних дела из члана 4. став 1. Закона о спречавању насиља у породици пружила хитна и делотворна заштита и подршка“, истакла је Мирчић Чалуковић.
Она је, приликом студија случаја, свим члановима Групе за координацију и сарадњу посебно указала на то да је најважније да се доследно придржавају листе ризика и да се увек користе приликом поступања. Такође, она је додала да је посебно важно да се и сви тужиоци током дежурстава и давања консултација полицијским службеницима увек користе листом ризика, коју и Група за координацију и сарадњу мора увек да користи, јер само тако може да направи добар индивидуални план заштите и подршке.
Мирчић Чалуковић подсетила је учеснике и на доказну радњу „Увиђај лица“ по којој полицијски службеници имају овлашћење да по налогу тужилаштва жртву насиља одведу на лекарски преглед у здравствену установу и без њене сагласности. Она је истакла да ово овлашћење на један начин скида терет са жртве, будући да насилнику не оставља простор да жртву „кажњава“ због тога што је прибавила лекарско уверење о повредама које се може користити као доказ у поступку против њега.
На семинару, организованом у оквиру заједничког пројекта УН и Владе Републике Србије „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији“, говорио је и професор Емир Ћоровић са Државног факултета у Новом Пазару, а учествовали су представници Градске управе, Основног јавног тужилаштва у Пријепољу, Основног суда, Прекршајног суда, Савета за родну равноправност, Националне службе за запошљавање, Центра за социјални рад Пријепоље, Прибој и Нова Варош, Дома здравља Пријепоље, Нова Варош и Прибој, представници предшколских и школских установа.

Back To Top