skip to Main Content

Implementacija Istanbulske konvencije u Srbiji na zavidnom nivou

Republika Srbija postigla je zavidan nivo u implementaciji Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odnosno Istanbulske konvencije, pre svega u normativnom okviru. Takođe, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ali i drugi zakoni stavili su Srbiju u sam vrh zemalja zapadnog Balkana i Turske.

To je istaknuto na dvodnevnom Regionalnom forumu „Promocija implementacije Istanbulske konvencije u zapadnom Balkanu i Turskoj“, održanom u Skoplju, gde je srpska delegacija pažnju prisutnih skrenula i simbolima za borbu protiv nasilja nad ženama, jer su svi predstavnici nosili bedževe i ešarpe narandžaste boje, dajući svoju podršku borbi protiv nasilja nad ženama i devojčicama u okviru „16 dana aktivizma“ koji se obeležava od 25. novembra do 10. decembra.

Predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković istakla je zadovoljstvo postignutim rezultatima i ukazala da i dalje treba nastojati da predstavnici državnih organa i civilnog sektora budu jedinstveni i istrajni u borbi protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

„Samo tako možemo obezbediti jaku porodicu u kojoj će rasti srećna deca“, naglasila je Mirčić Čaluković i dodala da su rešenja koja donose zakoni Republike Srbije za mnoge u regionu još uvek nepoznanica. Ona je dodala da su prepoznavanje nasilja, razumevanje njegovog fenomena i potreba žrtava nasilja u porodici i krivičnh dela koje predviđa Konvencija, za mnoge na zapadnom Balkanu još uvek neregulisani.
Mirčić Čaluković je istakla da su Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici implemetirane mnoge odredbe ratifikovane Istanbulske konvencije, ali i da su u Krivični zakonik uvedena nova krivična dela koja predviđa konvencija- pre svega proganjanje i polno uznemiravanje. „To stavlja Srbiju u krug zemalja sa izuzetno jakim zakonodavnim okvirom“, rekla je predstavnica Ministarstva pravde.

Forum, koji je okupio veliki broj učesnika iz svih država Zapadnog Balkana, predstavnike UN, „UN Women“, Saveta Evrope, civilnog sektora, otvorili su predsednik Vlade Makedonije Zoran Zaev, specijalni predstavnik EU za Makediniju Samuel Žbogar i direktorka Kancelarije „UN Women“ za Evropu i Centralnu Aziju Alia El- Jasir.

Back To Top