skip to Main Content

Jačanjem multisektorske saradnje ka izgradnji društva bez tolerancije na nasilje u porodici

Vrdnik, 17-18.mart 2022. godine – Ministarstvo pravde i Savet za suzbijanje nasilja u porodici Vlade Republike Srbije i tokom 2022.godine nastavljaju sa pružanjem podrške nadležnim institucijama u delotvornom sprovođenju Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Ministarstvo pravde je u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji, organizovalo dvodnevnu radionicu koja je okupila 60 predstavnika/ca policije, centara za socijalni rad, javnih tužilaštava, zdravstvenih i obrazovnih ustanova sa teritorije sremskog okruga. Seminaru su prisustvovali I predstavnici/ce svih članova Saveta za suzbijanje nasilja u porodici.

Prisutnima se obratila državna sekretarka Ministarstva pravde Republike Srbije Bojana Šćepanović koja je objasnila da je svrha održane dvodnevne radionice postizanje ujednačene primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na čitavoj teritoriji Republike Srbije, uz uvažavanje specifičnosti svakog pojedinačnog slučaja nasilja. Navela je da je Ministarstvo pravde od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici posebnu pažnju posvetilo edukaciji i obukama članova grupa za koordinaciji i saradnju koji primenjuju ovaj zakon, tako da je u period od 2017. godine zaključno sa decembrom 2021. godine data podrška grupama za koordinaciji i saradnju u 25 osnovnih javnih tužilaštva na teritoriji cele Republike Srbije. Cilj ovih specijalizovanih obuka jeste da se pomogne profesionalcima koji primenjuju zakon i procenjuju rizik na terenu da bolje odgovore na izazove i eventualne nedoumice koje imaju u primeni ovog zakona, u cilju što efikasnijeg prepoznavanja, a potom i sprečavanja nasilja. Posebno je istakla da se samo efikasnom multisektorskom saradnjom svih nadležnih institucija, kao i dobrom senzibilizacijom profesionalaca može pozitivno uticati na unapređenje zaštite svih žrtava nasilja u porodici i partnerskog nasilja. Podsetila je prisutne da Ministarstvo pravde u partnerstvu sa UNDP pruža mogućnost održavanja sastanaka grupa za

koordinaciji i saradnju u svim osnovnim javnim tužilaštvima na teritoriji Republike Srbije putem Zoom aplikacije. Istakla je brojne prednosti održavanja sastanaka grupa za koordinaciju i saradnju putem Zoom aplikacije, između ostalog i to da institucije mogu efikasno da odgovore na sve slučajeve prijavljenog nasilja u porodici i partnerskog nasilja, čak i u situacijama kada fizički susret članova grupa za koordinaciju i saradnju nije moguć. Bojana Šćepanović poručila je i da će Ministarstvo pravde nastaviti u narednom periodu da se bavi problemom nasilja u porodici i nasilja u partnerskim odnosima, stavljajući akcenat na podizanje svesti javnosti o ovoj važnoj temi, uz napomenu da jedino udruženim snagama i ujednačenim postupanjem svih nadležnih ustanova, možemo doprineti razvoju društva u kojem nema diskriminacije, nasilja niti rodnih stereotipa.

Predavačice na seminaru bile su Gorjana Mirčić Čaluković, zamenica javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde, i saradnica UNDP u Srbiji, socijalna radnica Danijela Pešić. Obuka je bila usmerena ka temama fenomena nasilja u porodici, procene bezbednosnih rizika i planiranje mera za obezbeđivanje podrške i bezbednosti žrtve, uz uzimanje u obzir resursa koji postoje u Sremskom okrugu.

Sva postavljena pitanja i dileme tokom diskusije koristiće se u daljem radu Ministarstva pravde kako bi se pružile što konkretnije smernice za primenu propisa u oblasti suzbijanja nasilja u porodici i obezbedila adekvatna zaštita i podrška u istom kvalitetu i istom obuimu svim žrtvama nasilja u porodici , bez obzira na kom delu teritorije Republike Srbije žive.

„Važno je da smo svi zajedno. Svi mi prolazimo naše pojedinačne obuke, ali se ovako i umrežavamo“.

„Korisna mi je obuka jer se zasniva na praksi. To je važno kao nekom sa višegodišnjim radnim iskustvom, kao nekom ko teorijska znanja već ima“.

                                                                                                          učesnice iz centra za socijalni rad

Na kraju obuke učesnicama/ima su potvrde o učešću, kao i priručnike Ministarstva pravde o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici uručili predstavnica Ministarstva pravde Neda Marković i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Saša Mitić. Seminaru su ispred Ministarstva pravde prisustvovali i Snežana Radanović, posebna savetnica ministra pravde i Ivana Slavnić predstavnica tima za sprečavanje nasilja u porodici.

Back To Top