skip to Main Content

Ujedinjeni protiv nasilja u porodici

Primerom jedinstvenog delovanja i udruživanja, učesnicima seminara „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici” iz Vladičinog Hana, Surdulice i Bosilegrada poslata je poruka da svi moraju da rade zajedno, ujedinjeni oko istog zadatka – sprečavanja nasilja u porodici.
Učesnicima je ukazano na važnost razumevanja samog fenomena nasilja, na sagledavanje šire slike u postupanju i potrebi da svako u granicama svoje nadležnosti preduzme sve što može.
Učesnici su kroz radionicu pozvani da na konkretnom primeru iskažu svoje mišljenje, prepoznaju nasilje i predlože sve mere iz svoje nadležnosti koje im stoje na raspolaganju u cilju pružanja zaštite i podrške žrtvama nasilja.

Predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković ukazala je da svako može biti žrtva, a nasilje može da vrši svako.
Nasilje ne zna za godine, pol, odnos, rekla je Mirčić Čaluković i dodala da nasilje vrše muškarci, žene, roditelji, deca, kao i da to najbolje pokazuju i statistički podaci koji se nalaze na sajtu Ministarstva pravde „Isključi nasilje“.
„Upravo zbog toga, naš zadatak je da nasilje prepoznamo i utvrdimo ko je nasilnik, a ko žrtva, a to je moguće samo multisektorskim pristupom ovom fenomenu“, naglasila je Mirčić Čaluković.

Učesnicima iz obrazovnih ustanova sa područja Vladičinog Hana obratila se i predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Zvezdana Mijoković, koja je učesnike iz obrazovnih ustanova podsetila na postupanje prema Pravilniku o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.
Mijoković je istakla da, ukoliko se dogodi nasilje na trećem nivou, potrebno je u roku od 24 časa obavestiti nadležnu Školsku upravu i obavezno uključiti „spoljašnje“ institucije – policiju, centar za socijalni rad i zdravstvo.

Ona je podsetila da je važno da škole i centri za socijalni rad, prilikom prijave nasilja, postupaju prema Uputstvu o postupanju ustanova obrazovanja i vaspitanja i centra za socijalni rad (organa starateljstva )u zaštiti dece od nasilja.

Seminar organizuje Ministarstvo pravde u saradnji sa Ujedinjenim nacijama – Programom za razvoj UNDP, a podršku su dali i predstavnici članova Saveta za suzbijanje nasilja u porodici iz Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Back To Top