skip to Main Content

Obuka intersektorskog tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u Vrbasu

U vrbaškoj Gimnaziji „Žarko Zrenjanin“ je 11. decembra 2017. godine održana obuka intersektorskog tima za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Obuci su prisustvovali predstavnici 13 obrazovnih ustanova, Doma zdravlja “Veljko Vlahović” i Opšte bolnice, zatim Centra za socijalni rad, Policijske stanice, Opštinskog javnog tužilaštva, Osnovnog suda i Opštinske uprave.

Gorjana Mirčić Čaluković i Ivana Slavnić iz Ministarstva pravde govorile su o “multisektorskom pristupu u zaštiti dece”, koji je posebno obrađen u novom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu 1. juna 2017. godine.

One su istakle da je Ministarstvo pravde paralelno sa aktivnostima oko donošenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici pokrenulo i kampanju „Isključi nasilje“ i istoimenu internet prezentaciju, čime se afirmiše prevencija nasilja, saradnja svih organa, ustanova i organizacija koje se bave pružanjem pomoći, podrške i zaštite žrtava nasilja u porodici, ali i nude odgovori na pitanja vezana za primenu Zakona i uopšte za sam fenomen nasilja u porodici.
Slavnić je rekla i da je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici pomerena na 1. jun 2017. godine kako bi u međuvremenu bila organizovana obuka za nosioce pravosudnih funkcija, sudije i tužioce.

„Obuka je organizovana u periodu od februara do kraja maja 2017. godine, a nastavljena je i tokom sledećih meseci na Pravosudnoj akademiji, tako da sada u našim osnovnim, višim i prekršajnim sudovima, kao i u osnovnim i višim tužilaštvima imamo više od 1.500 obučenih sudija i tužilaca da postupaju u ovoj osetljivoj materiji. Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici uveden je princip tzv. nulte tolerancije na nasilje i neophodno je da svi kao društvo zajednički radimo na rušenju stereotipa, ustaljenih obrazaca i bilo koje vrste diskriminacije po pitanju pola, invaliditeta, seksualnog opredeljenja i nacionalnosti”, rekla je Slavnić.

Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti opštine Vrbas Mira Nedić rekla je da stanje na lokalnom nivou ukazuje na potrebu edukacije članova intersektorskog tima angažovanog na primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i da se to pre svega odnosi na izradu individualnog plana zaštite i podrške, kao i na obavezne prijave svih sumnji, što je preduslov za sprovođenje svih zakonskih odredbi.

Back To Top