skip to Main Content

Заједно за ефикасан институционални одговор на насиље у породици

Министарство правде и Савет за сузбијање насиља у породици Владе Републике Србије у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији организовали су дводневни семинар са представницима/цама надлежних институција у Пожаревцу, Петровцу на Млави и Великом Градишту како би унапредили њихово поступање. за ефикасан одговор на насиље у породици. Семинар је одржан са намером да се пруже одговори на изазове у спровођењу Закона о спречавању насиља у породици.

Представнике/це тужилаштава, полиције, центара за социјални рад и образовних установа на почетку скупа поздравила је посебна саветница у Министарству правде Снежане Радановић која је истакла делотворну заштиту од насиља у породици захтева континуирани мултисекторски одговор. Додала је да се Закон о спречавању насиља у породици добро примењује на територији Браничевског округа, који је на подручју месне надлежности Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу, али да је један од главних изазова у његовој примени малог броја израђених индивидуалних планова заштите и подршке жртви. Због тога се Министарство правде, које прати примену Закона о спречавању насиља у породици, определило се да у овом округу реализује активности са циљем да се групама за координацију и сарадњу пружи подршка у изради ових планова, чиме би се њихово добро поступање подигло на још виши ниво. . На овај начин створени су услови да овај постане пример добре праксе свим надлежним институцијама у Републици Србији.

Семинару су присуствовали представници/це оперативног тима Савета за сузбијање насиља у породици Владе Републике Србије који су се активно укључили у дискусију и пружили важне информације за учеснике/це. Предавачице на семинару биле су Горјана Мирчић Чалуковић, заменица јавног тужиоца упућена у Министарство правде, и социјална радница Садија Гицић. Оне су кроз интерактивни рад са учесницима/цама разматрале препреке у спровођењу Закона о спречавању насиља у породици, специфичности феномена насиља у породици, процену безбедносних ризика и планирање мера за обезбеђивање подршке и безбедности жртава.

Осим пружања стручних знања примењивања у пракси, скуп је омогућио учесницима/цама да се повежу и учврсте мултисекторску сарадњу, али и да изнесу примере добре праксе и препреке са којима се сусрећу у одговору на насиље у породици. Питања и сугестије учесница/ка током рада користиће Министарству правде као смернице за даље планирање активности унапређења капацитета професионалаца из институција које су надлежне за спровођење Закона о спречавању насиља у породици и за припрему стручних материјала, како би подршка раду институција била усклађена са конкретним потребама на терену.

Посебна саветница Снежана Радановић је на крају семинара свим учесницима/цама уручила потврду о учешћу на семинару и пожелела им много успеха у даљем раду у име министарке правде и председнице Савета за сузбијање насиља у породици, госпође Маје Поповић и своје лично име.

Back To Top