skip to Main Content

Zajedno za efikasan institucionalni odgovor na nasilje u porodici

Ministarstvo pravde i Savet za suzbijanje nasilja u porodici Vlade Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, organizovali su dvodnevni seminar sa predstavnicima/cama nadležnih institucija u Požarevcu, Petrovcu na Mlavi i Velikom Gradištu kako bi unapredili njihovo postupanje za efikasan odgovor na nasilje u porodici. Seminar je održan sa namerom da se pruže odgovori na izazove u sprovođenju Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Predstavnike/ce tužilaštava, policije, centara za socijalni rad i obrazovnih ustanova na početku skupa pozdravila je posebna savetnica u Ministarstvu pravde Snežana Radanović koja je istakla da   delotvorna zaštita od nasilja u porodici zahteva kontinuirani multisektorski odgovor. Dodala je da se Zakon o sprečavanju nasilja u porodici dobro primenjuje na teritoriji Braničevskog okruga, koji je na području mesne nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, ali da je jedan od glavnih izazova u njegovoj primeni mali broj izrađenih individualnih planova zaštite i podrške žrtvi. Zbog toga se Ministarstvo pravde, koje prati primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, opredelilo da u ovom okrugu realizuje aktivnosti sa ciljem da se grupama za koordinaciju i saradnju pruži podrška u izradi ovih planova, čime bi se njihovo dobro postupanje podiglo na još viši nivo. Na ovaj način bi se stvorili uslovi da ovaj okrug postane primer dobre prakse svim nadležnim institucijama u Republici Srbiji.

Seminaru su prisustvovali predstavnici/ce  operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici Vlade Republike Srbije koji su se aktivno uključili u diskusiju i pružili važne informacije za učesnike/ce. Predavačice na seminaru bile su Gorjana Mirčić Čaluković, zamenica javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde, i socijalna radnica Sadija Gicić. One su kroz interaktivan rad sa učesnicima/cama razmatrale prepreke u sprovođenju Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, specifičnosti fenomena nasilja u porodici, procenu bezbednosnih rizika i planiranje mera za  obezbeđivanje podrške i bezbednosti žrtve.  

Osim pružanja stručnih znanja primenjivih u praksi, skup je omogućio učesnicima/cama da se povežu i učvrste multisektorsku saradnju, ali i da iznesu primere dobre prakse i prepreke sa kojima se susreću u odgovoru na nasilje u porodici. Pitanja i sugestije učesnica/ka tokom rada koristiće Ministarstvu pravde kao smernice za dalje planiranje aktivnosti unapređivanja kapaciteta profesionalaca iz institucija koje su nadležne za sprovođenje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i za pripremu stručnih materijala, kako bi podrška radu institucija bila usklađena sa konkretnim potrebama na terenu.   

Posebna savetnica Snežana Radanović je na kraju seminara svim učesnicima/cama uručila potvrdu o učešću na seminaru i poželela im mnogo uspeha u daljem radu u ime ministarke pravde i predsednice Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, gospođe Maje Popović i svoje lično ime. 

Back To Top