skip to Main Content

Током ванредног стања одржан континуитет у поступању
Разговор са државном секретарком у Министарству правде Бојаном Шћепановић о пракси одржавања онлајн састанака група за координацију и сарадњу

„Оваквим начином рада постиже се континуитет у поступању, а потребни подаци су лако доступни свим заинтересованим члановима групе за координацију и сардању. Савремене методе рада, као што је комуникација путем ЗООМ апликације, значајно умањују трошкове и штеде време потребно за долазак у седиште тужилаштва, где се одржавају састанци групе“.

Неке од пракси које су се примењивале током и након ванредног стања уведеног ради заштите од вируса Ковид -19, могу се применити у оквиру прилагођавања институционалног одговора на насиље у породици током будућих здравствених и других криза, како би жртве насиља могле несметано да добију помоћ и подршку која им је потребна. О једној од тих пракси детаље износи државна секретарка у Министарству правде Републике Србије Бојана Шћепановић.

1. Током ванредног стања Министарство правде подстакло је и омогућило тужилаштвима да организују рад група за координацију и сарадњу онлајн и на тај начин планирају мере за новопријављене и текуће случајеве насиља у породици. Шта је подстакло Министарство правде на успостављање ове праксе?

Током ванредног стања уведена су извесна ограничења у циљу поштовања епидемиолошких мера, која су се односила, између осталог и на забрану окупљања лица у затвореном простору. Управо то је подстакло Министарство правде да прилагоди начин рада новонасталим условима. С

тим у вези, Министарство правде је дало препоруку да групе за координацију и сарадњу састанке одржавају путем интернета, односно путем ЗООМ апликације, што се показало као пример добре праксе. Коришћење ЗООМ апликације омогућено је у сарадњи са Уједињеним нацијама – Програмом за развој (УНДП).

2. Нека од тужилаштава су одлучила да задрже ову праксу и примењују је и након окончања ванредног стања. Колико тужилаштава сада одржава овако састанке и шта је предност овог вида поступања у случајевима насиља у породици?

Министарство правде је почев од маја 2020. године омогућило коришћења ЗООМ апликације за заменике јавног тужиоца, који председавају групом за координацију и сарадњу, у седам основних јавних тужилаштва, а потом од маја 2021. године, у још десет основних јавних тужилаштава. Поменути систем рада се показао као бржи, ефикаснији и економичнији. Управо зато су заменици јавног тужиоца желели да наставе са радом на овакав начин и по престанку ванредног стања. Највећа предност се огледа у поједностављеном укључивању у рад група свих представника предвиђених чланом 25. став 4. Закона о спречавању насиља у породици, с обзиром да су наведени представници често објективно спречени да присуствују састанцима групе, услед бројних, редовних пословних задужења, чиме је обезбеђена неометана сарадња и хитност у поступању у контексту борбе против насиља у породици.

3. Какве су објективне препреке, а какве предности онлајн састанака ГКС?

Објективне препреке су техничке природе, а огледају се у потешкоћама у приступу интернету, као и у недостатку техничких уређаја преко којих би се остварила комуникација, а то су: лаптопови, звучници и камере за рачунар, паметни телефони и сл. Са друге стране, предности су многобројне. Првенствено, оваквим начином рада постиже се континуитет у поступању, а потребни подаци су лако доступни свим заинтересованим члановима групе за координацију и сардању. Савремене методе рада, као што је комуникација путем ЗООМ апликације, значајно умањују трошкове и штеде време потребно за долазак у седиште тужилаштва, где се одржавају састанци групе.

4. Иако Закон предвиђа учешће жртава на састанцима група за координацију и сарадњу, до сада је мали број њих учествовао. Да ли би се и то могло променити онлајн састанцима? Колико је за стручњаке и за само разумевање случаја корисно присуство жртве на састанку?

Апсолутно да, то је једна од кључних предности, под условом да жртва има техничких могућности и потребно знање да користи ЗООМ апликацију. Учешће жртве на састанку групе је врло важно, јер група за координацију и сарадњу прави индивидуални план заштите и подршке који се односи на сваку жртву појединачно, па је од пресудне важности да га жртва прихвати, разуме и сложи се са њим. У пракси се често сусрећемо са примерима где жртва не може приступити састанцима групе, из различитих објективних околности, било да су оне техничке или финансијске природе, а које околности се могу превазићи употребом ЗООМ апликације.

Back To Top