skip to Main Content

Препознати опасност и заједнички деловати против злоупотребе ватреног оружја за насиље у породици

Са циљем континуиране едукације и информисања запослених у надлежним институцијама у одговору на насиље у породици, Министарство правде је током јуна 2021.године организовало серију стручних састанака на којима је разматрана злоупотреба ватреног оружја за вршење насиља у породици и представљени налази најновијих истраживања у вези са овим проблемом.

У сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, стручни састанци одржани су у Новом Саду, Београду, Крагујевцу и Нишу. Скуповима је присуствовало 186 представника/ца правосудних органа, полиције, као и запослених у центрима за социјални рад, пре свега оних који учествују у раду група за координацију и сарадњу.

Обраћајући се присутнима у Новом Саду, Београду, Крагујевцу и Нишу државна секретарка у Министарству правде Бојана Шћепановић посебно је истакла опасност коју приступ оружју представља у контексту насиља у породици и у партнерским односима. Подсетила је да је Законом о спречавању насиља у породици уведена обавеза институција да врше процену ризика да ли је жртва у непосредној опасности од насиља, а поседовање оружја један је од ризика које тај закон препознаје. Додала је да коришћење ватреног оружја за насиље у породици не представља само опасност од настајања најтежих последица, укључујући и убиство, већ и озбиљну препреку за жртве да насиље пријаве, али и нарушавање безбедности целе заједнице. Државна секретарка је закључила да је важно да надлежне институције заједно раде на превенцији и на процени ризика од ескалације и понављања насиља како би се жртвама обезбедила дугорочна безбедност, а починиоци адекватно казнили.

На састанцима су представљени главни налази три истраживања:

· Малокалибарско и лако оружје, родно засновано насиље и насиље у породици: анализа нормативног оквира и изазови у пракси – ауторка Гордана Стевановић Говедарица;

· Истраживање праксе институција кривичноправног система у одговору на насиље у породици почињено злоупотребом или претњом злоупотребе ватреног оружја – ауторке

др Слободанка Константивновић Вилић, др Невена Петрошић, др Наталија Жинић и др Косана Бекер; и

· Анализа случајева фемицида ватреним оружјем (јун 2017-јун 2020) – ауторка Ведрана Лацмановић.

Налази потврђују чињеницу да већину жртава насиља у породици у Републици Србији чине жене. Подаци такође показују да злоупотреба оружја није неутрална појава и да различито утиче на животе жена и мушкараца, а посебно угрожава животе жена у контексту насиља у породици. Злоупотреба ватреног оружја није ограничена на наношење физичких повреда, већ обухвата и вршење психичког и сексуалног насиља и контролу жртава. Констатовано је такође да више наших закона препознаје повезаност злоупотребе ватреног оружја и насиља у породици, и да се постепено повећава број случајева који су пријављени институцијама. Зато је, како је закључено, важно предузети мере које доприносе томе да се ризик од злоупотребе ватреног оружја правовремено препозна и да се спречи свака могућност коришћена оружја за насиље у породици, те да се континуирано гради свест о опасностима злоупотребе ватреног оружја и неприхватљивости насиља у породици.

Учесници стручних састанака дискутовали су о конкретној пракси у одговору на вршење насиља ватреним оружјем, као и о препрекама са којима се сусрећу у заштити жртава и санкционисању учиниоца насиља. Министарство правде наставиће да организује едукације за запослене у надлежним институцијама, како би се што конкретније одговорило на изазове у пракси у сузбијању свих облика насиља у породици.

Нови Сад

Београд

Крагујевац

Ниш

Back To Top