skip to Main Content

Мултисекторским приступом до окружења безбедног од насиља у породици

семинару посвећеном ефикасном одговору на насиље у породици окупили су се представници/це тужилаштава, полиције, центра за социјални рад, здравствених и образовних установа из Мачванског округа, односно са подручја стварне и месне надлежности Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ) у Шапцу и Полицијске управе ( ПУ) за Град Шабац.

Државни секретар Министарства правде Бојана Шћепановић поздравља скуп истакла да се на подручју Мачванског округа примењује закон релативно добро, али и да су анализом примене уочени и одређени изазови који се пре свега односе на број израђених планова заштите и подршке, као и степен учешћа жртава. на састанцима Група за координацију и сарадњу (ГКС). Као додатни изазов навела је и околност епидемије корона вируса који такође утиче на рад професионалаца/ки који спроводи закон, те истакла да је Министарство правде у сарадњи са УНДП одговорило на ову препреку кроз обезбеђивање могућности одржавања састанка онлајн путем Зоом апликација. „Једино мултисекторским приступом можемо унапредити примену Закона са циљем да се пре свега заштите жртава и створи безбедно окружење за све грађанке и грађане “, закључила је Бојана Шћепановић.

Предавачице на семинару биле су Горјана Мирчић Чалуковић, заменица јавног тужиоца упућена у Министарство правде, и социјална радница Садија Гицић. Оне су кроз дискусију и студије случајева разматрања специфичности феномена насиља у породици, процену безбедносних ризика и планирање мера за обезбеђивање подршке и безбедности жртве. Фокус је био на сагледавању свих препрека и унапређивању поступања институција у процесу заштите жртава у породици, посебно имајући у виду стање епидемиолошке кризе, као и чињеницу да је Мачвански један од девет округа у Републици Србији који нема ни сигурну кућу, ни организације цивилног друштва. које би пружиле подршку жртвама, па је систем подршке у потпуности усмерен на ЦСР.

Скуп је такође омогућио учесницима/цама да се повежу и учврсте мултисекторску сарадњу, али и да се изнесу примери успешних пракси у одговору на насиље у породици. Тако су на скупу представљена искуства ОЈТ Пожаревац у вези са учешћем жртава насиља на састанцима ГКС иу изради индивидуалних планова. Наведени ОЈТ се издваја по броју жртава које су учествовале на састанцима ГКС, јер је то тужилаштво у периоду од септембра 2017. до октобра 2021. позвало 226 жртава, што је готово 1/3 свих позваних жртава у истом периоду у РС.

„Ово што смо чули на семинару пре свега је важно у раду ГКС, где грешимо, шта да исправимо. Исто тако је важно што можемо да упознамо колеге и колегинице из других места. Многе познајем, али не све.“

учесница из основног јавног тужилаштва

„Издвојена је суштина, конкретно шта да радимо. Важно је усмеравање на шта да више обратимо пажњу и шта најчешће пропуштамо у контакту са жртвом. Оно што је такође било важно су информације о благовременом међусобном обавештавању институција.“

учесница из центра за социјални рад

На крају семинара учесницима/цама су подељене потврде о учешћу на обуци и приручници Министарства правде о примени Закона о спречавању насиља у породици. Постављена питања, дилеме, као и теме које су покренуте током дискусије искористиће се у даљем раду Министарства како би дале што конкретне смернице за превазилажење најчешћих изазова у примени релевантних прописа.

Back To Top