skip to Main Content

Да ли радник центра за социјални рад може да буде сведок у прекршајном поступку без сведочења жртве?

Наравно да може и под истим условима. Ово право је потпуно ирелевантно у односу на став жртве. Дакле, радник центра за социјални рад може да буде испитан као сведок, чак и кад није предложен у својству сведока у складу са чл. 89 ст.2. и 3.  Закона о прекршајима,  када је то могуће у складу са ставом 6. наведеног члана  којим је прописано „Суд може  извести  допунске доказе  ако оцени  да су изведени докази противуречни или нејасни  и да је  то неопходно  да би се  предмет  доказивања  свестрано расправио“.

*преузето из збирке Зашто морамо заједно против насиља у породици

Back To Top