skip to Main Content

Druga sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici

Danas je u Ministarstvu pravde održana Druga sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, kojom je predsedavala ministarka pravde Maja Popović. Ministarka je podsetila učesnike, članove Saveta, da je na prošloj sednici Saveta koja je održana 14. marta 2023. godine,…

Omladinski bezbednosni forum 2023 „Značaj međuinstitucionalne saradnje radi poboljšanja stepena bezbednosti mladih u Republici Srbiji“

Dana 12. decembra u Beogradu je, u organizaciji projektnog tima Omladinskog bezbednosnog foruma 2023 i Srpskog stenografskog društva, održana konferencija pod nazivom“ Značaj međuinstitucionalne saradnje radi poboljšanja stepena bezbednosti mladih u Republici Srbiji“.Tema konferencije je bila razumevanje savremenih bezbednosnih izazova,…

PRAVDA U BORBI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILjA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Dana 30. avgusta 2023. godine u prostorijama Ministarstva pravde državna sekretarka Bojana Šćepanović održala je sastanak sa predstavnicima Sekretarijata Organizacije za mir i bezbednost OEBS koji su angažovani na sprovođenju projekta „PRAVDA u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u Jugoistočnoj…

Back To Top