skip to Main Content

Vebinar u Ambasadi Austrije

,,Razmena dobrih praksi u psotupanju u slučajevima nasilja prema ženama i nasilja u porodici" Ministarstvo pravde Republike Srbije je u partnerstvu sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN) , u saradnji sa Ambasadom Austrije u…

Back To Top