skip to Main Content

PRAVDA U BORBI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILjA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Dana 30. avgusta 2023. godine u prostorijama Ministarstva pravde državna sekretarka Bojana Šćepanović održala je sastanak sa predstavnicima Sekretarijata Organizacije za mir i bezbednost OEBS koji su angažovani na sprovođenju projekta „PRAVDA u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u Jugoistočnoj…

18. maj Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja

Dana 18. maja 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu Ministarstvo pravde je u saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana-ombudsmanom , kao koordinatorom mreže „Život bez nasilja“, organizovalo skup pod nazivom „Institucinalni meghanizmi za suzbijanje nasilja prema ženama“. Na…

Back To Top