skip to Main Content

Дана 21. новембра у Аранђеловцу одржана је 3. годишња Конференција о родној равноправности на локалном нивоу и завршни догађај пројекта „Родна равноправност за нас је стварност – подршка женама Аранђеловца за укључивање у развој и имлементацију локалних родно одговорних политика и пракси“.

На конференцији, испред Министарства правде, уводним излагањем обратила се Снежана Радановић, посебна саветница. Истакла је да је Министарство правде, као значајан партнер, учествовало у изради новог Закона о родној равноправности, да је предузело низ активности из своје надлежности у циљу његовог промовисања, али и испуњавања обавеза које проистичу из овог закона. Такође, навела је да је министарка правде члан Координационог тела за родну равноправност, а које је надлежно да разматра сва питања и координира рад органа државне управе у вези са родном равноправношћу.

Посебна саветница је навела да је у Министарству правде, у складу са обавезама из Закона о родној равноправности, именована за Лице задужено за родну равноправност, али да је министарка решењем образовала и Оперативни тим за родну равноправност који у оквиру свог делокруга прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређење родне равноправности из делокруга Министарства правде и помаже лицу задуженом за родну равноправност у реализацији свих општих и посебних мера.

Посебна саветница је указала и на проблем родно заснованог насиља и насиља у породици, као једну од области коју препознаје Закон о родној равноправности, и навела низ активности које је Министарство правде имало од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици са посебним акцентом на бројне радионице под називом „Ефикасан институционалан одговор на насиље у породици“, које Министарство правде, у сарадњи са Уједињеним нацијама – програм за развој (УНДП) организује за представнике институција које учествују у спречавању насиља у породици. Такође, подсетила је и да је сајт  Министарства правде „Искључи насиље“ ревидиран  и унапређен ове године у складу са Стратегијом за спречавање и борбу против родно заснованог насиља (2021.-2025.), те да је један део сајта посвећен медијима, с обзиром на то да је начин њиховог извештавања, једна од кључних карика у превенцији и заустављању насиља у породици, као и да је додатна пажња посвећена посебно осетљивим групама жртвама родно заснованог насиља – глувим и наглувим особама, тако што су најзначајније информације на сајту „Искључи насиље“ преведене и на српски знаковни језик.

Посебна саветница Радановић је на крају излагања напоменула да је родна равноправност област у којој је у протеклих година у Републици Србији доста урађено, те да ће Министарство правде својим активностима наставити да пружа подршку унапређењу родне равноправности, оснаживању жена и борби против свих облика родно заснованог насиља, као и да се нада да ће примери праксе у погледу различитих активности овог министарства бити од помоћи када је у питању имплементација родно-одговорних политика и пракси на нивоу јединица локалне самоуправе.

Испред Министарства правде конференцији је присуствовала и Ивана Славнић, виши судијски сарадник упућена у Министарство правде.

Back To Top