skip to Main Content

Dana 21. novembra u Aranđelovcu održana je 3. godišnja Konferencija o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i završni događaj projekta „Rodna ravnopravnost za nas je stvarnost – podrška ženama Aranđelovca za uključivanje u razvoj i imlementaciju lokalnih rodno odgovornih politika i praksi“.
Na konferenciji, ispred Ministarstva pravde, uvodnim izlaganjem obratila se Snežana Radanović, posebna savetnica. Istakla je da je Ministarstvo pravde, kao značajan partner, učestvovalo u izradi novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti, da je preduzelo niz aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju njegovog promovisanja, ali i ispunjavanja obaveza koje proističu iz ovog zakona. Takođe, navela je da je ministarka pravde član Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, a koje je nadležno da razmatra sva pitanja i koordinira rad organa državne uprave u vezi sa rodnom ravnopravnošću.
Posebna savetnica je navela da je u Ministarstvu pravde, u skladu sa obavezama iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti, imenovana za Lice zaduženo za rodnu ravnopravnost, ali da je ministarka rešenjem obrazovala i Operativni tim za rodnu ravnopravnost koji u okviru svog delokruga prati sprovođenje politika i mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti iz delokruga Ministarstva pravde i pomaže licu zaduženom za rodnu ravnopravnost u realizaciji svih opštih i posebnih mera.

Posebna savetnica je ukazala i na problem rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, kao jednu od oblasti koju prepoznaje Zakon o rodnoj ravnopravnosti, i navela niz aktivnosti koje je Ministarstvo pravde imalo od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na brojne radionice pod nazivom „Efikasan institucionalan odgovor na nasilje u porodici“, koje Ministarstvo pravde, u saradnji sa Ujedinjenim nacijama – program za razvoj (UNDP) organizuje za predstavnike institucija koje učestvuju u sprečavanju nasilja u porodici. Takođe, podsetila je i da je sajt Ministarstva pravde „Isključi nasilje“ revidiran i unapređen ove godine u skladu sa Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja (2021.-2025.), te da je jedan deo sajta posvećen medijima, s obzirom na to da je način njihovog izveštavanja, jedna od ključnih karika u prevenciji i zaustavljanju nasilja u porodici, kao i da je dodatna pažnja posvećena posebno osetljivim grupama žrtvama rodno zasnovanog nasilja – gluvim i nagluvim osobama, tako što su najznačajnije informacije na sajtu „Isključi nasilje“ prevedene i na srpski znakovni jezik.

Posebna savetnica Radanović je na kraju izlaganja napomenula da je rodna ravnopravnost oblast u kojoj je u proteklih godina u Republici Srbiji dosta urađeno, te da će Ministarstvo pravde svojim aktivnostima nastaviti da pruža podršku unapređenju rodne ravnopravnosti, osnaživanju žena i borbi protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja, kao i da se nada da će primeri prakse u pogledu različitih aktivnosti ovog ministarstva biti od pomoći kada je u pitanju implementacija rodno-odgovornih politika i praksi na nivou jedinica lokalne samouprave.
Ispred Ministarstva pravde konferenciji je prisustvovala i Ivana Slavnić, viši sudijski saradnik upućena u Ministarstvo pravde.

Back To Top