skip to Main Content

Жртва у фокусу свих мера заштите и подршке
– Искуства из Пожаревца–

„Жртве осећају да имају подршку и на тај начин добијају сигнал да нису саме и да је то на неки начин почетак процеса оснаживања.“ Да би се обезбедила дугорочна заштита и подршка жртвама насиља у породици кључно је размотрити све…

Осечина као пример изузетне мултисекторске сарадње

По ступању на снагу Закона о спречавању насиља у породици на подручју сваког основног јавног тужилаштва у Републици Србији формиране су групе за координацију и сарадњу, чији стални чланови су заменик јавног тужиоца, надлежни полицијски службеник и радник Центра за…

Заштита од насиља у породици отпорна на кризне ситуације

Искуства тужилаштава у одржавању онлајн састанака Група за координацију и сарадњу Увођење ванредног стања због епидемије вируса Kовид-19, као и све мере заштите које је у циљу сузбијања епидемије прописао Кризни штаб, отежали су рад институција на спречавању насиља. Претходна…

Извештај заменика јавног тужиоца за састанак Групе

Табелу новопријављених случајева – коју је примио од надлежног полицијског службеника и табелу текућих случајева – коју је примио од радника центра за социјални рад, заменик јавног тужиоца доставља шефу писарнице[1] како би извукао податке из евиденције тужилаштва о конкретним…

Табела случајева у којима је потребно размотрити мере за окончање судских поступака

Припрема заменика јавног тужиоца за састанак Групе за координацију и сарадњу огледа се у евентуалном попуњавању табеле случајева, у којима би требало размотрити мере за окончање поступка тзв. табела за убрзање поступка (у случају потребе) и састављању извештаја за састанак…

Стални чланови Групе за координацију и сарадњу – Радник Центра за социјални рад

Сваки центар за социјални рад мора да има евиденцију која садржи следеће: податке о жртви (име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу пребивалишта, односно боравишта);податке о индивидуалном плану заштите и подршке жртви;податке о планираним мерама заштите жртве;податке о планираним…

Пример извештаја надлежног полицијског службеника за састанак Групе за координацију и сарадњу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШНЈИХ ПОСЛОВА Дирекција полиције Полицијска управа_______________________ Полицијска станица______________________ ____/___ .___/1 број /____17 Дана ____.12.2017. године ул._____________ број___ , бр. тел.____ , лок._____ Групи за координацију и сарадњу — подгрупа_____________ ПРЕДМЕТ: Извештај, насиље у породици Обавештавамо вас о…

Стални чланови Групе за координацију и сарадњу – Надлежни полицијски службеник

Свака полицијска станица, односно полицијска испостава дужна је да води посебну евиденцију о свим пријављеним случајевима насиља у породици из члана 3. став 3. Закона, односно пријављеним кривичним делима из члана 4. став 1. Закона, који су се догодили у…

Чланови Група за координацију и сарадњу

Закон о спречавању насиља у породици (у даљем тексту: Закон) предвидео је обавезну мултисекторску сарадњу, обавезујући све надлежне институције на то да сарађују како би се жртви насиља у породици и жртви кривичних дела из члана 4 став 1. Закона,…

Back To Top