skip to Main Content

САСТАНАК О НАСТАВКУ САРАДЊЕ MИНИСТРСТВА ПРАВДЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЕВРОПСКУ БЕЗБЕДНОСТ И САРАДЊУ

Дана 4. јула 2024. године у Министарству правде државна секретарка Бојана Шћепановић одржала је састанак са шефом Одељења за владавину права и људска права Организације за европску безбедност и сарадњу, Зурабом Саникидзеом, на тему наставка сарадње ове две институције кроз спровођење заједничких активности у циљу спречавања и сузбијања насиља према женама и насиља у породици.

Бојана Шћепановић се овом приликом осврнула на успешну сарадњу коју Министарство правде има са Мисијом ОЕБС-а у Србији, и изложила конкретне предлоге за наставак будуће сарадње, којом приликом је истакла да је сарадња са Мисијом ОЕБС-а у Србији, кроз развијање заједничких пројеката и активности у области спречавања и сузбијања насиља према женама и насиља у породици , а кроз праћење примене Закона о спречавању насиља у породици, изузетно важна за успешну борбу против родно заснованог насиља као и за унапређивање родне равноправности у нашем друштву.

Шћепановић је акцентовала да су добро сензибилисани и обучени  професионалци, који примењују Закон о спречавању насиља у породици, и то на првом месту тужиоци с обзиром да  председавају групом за координацију и сарадњу, а онда и  представници  полиције и центара за социјални рад , кључни фактор у мапирању и превазилажењу недоумица које су се у пракси  појавиле у примени закона  а све у циљу уједначеног пружања заштите свим жртавама насиља у пуном обиму  на целој територији Републике Србије.

Шеф Одељења за владавину права и људска права ОЕБС-а , Зураб Саникиџе је подсетио да је Мисија ОЕБС-а у Србији организација која се бави пружањем помоћи органима власти у циљу унапређења поштовања владавине права у Србији као и увођењу родне равноправности у јавну политику , којом приликом је навео да Мисија ОЕБС-а и Министарство правде имају заједничке циљеве и да би наставак сарадње ове две институције позитивно утицао како на превенцију родно заснованог насиља и насиља у породици тако и на борбу против свих видова дискриминације и обезбеђивање равноправности за све грађанке и грађане Републике Србије.

Састанку је испред  Министарства правде присуствовала Ивана Славнић , секретар Савета за сузбијање насиља у породици  док су испред Мисије ОЕБС-а састанку присуствовали Наташа Новаковић. Братислав Реџић и Нада Панчић.

Back To Top