skip to Main Content

Стручна трибина „Насиље у породици и механизми заштите деце“

Посебна саветница министарке правде, Снежана Радановић, дана 24.04.2024. године, учествовала је на стручној трибини „Насиље у породици и механизми заштите деце“, у организацији Факултета за дипломатију и безбедност и Удружења жртава насиља „ХАЈР“.

Снежана Радановић је у уводном делу свог излагања изнела да насиље у породици и насиље према женама представља најтежи облик кршења људских права и једну од главних препрека у постизању мира и једнакости у друштву. Осврнула се на значај доношења Закона о спречавању насиља у породици, те на резултате рада Министарства правде од почетка примене овог закона, пре свега на додатној едукацији професионалаца који примењују закон – чланова Група за координацију и сарадњу на територији целе Републике Србије (тужилаштво, полицију, центре за социјални рад), али и институције здравства, просвете, представнике сигурних кућа и др., кроз које је обуке прошло више од хиљаду учесника у десет округа Републике Србије, укључујући и Град Београд. Едукације су током 2023. године, проширене и на судије за прекршаје, стављањем акцента на спорна питања у процесуирању случајева кршења хитних мера.

Такође, у свом излагању, изнела је актуелне теме у вези са радом Савета за сузбијање насиља у породици, којим председава министарка правде, Маја Поповић, а чија је улога да прати примену Закона о спречавању насиља у породици и побољшава координисање и делотворност спречавања насиља у породици, као и заштиту од насиља у породици.

Посебна саветница је искористила прилику да још једном промовише сајт „Искључи насиље“, који се налази на званичној интернет страници Министарства правде, који је израђен, сходно члану 12. Истанбулске конвенције и Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља (2021.–2025.), а који је у априлу месецу 2022. године, ревидиран и унапређен, баш када је навршено 20 година од увођења кривичног дела Насиље у породици у Кривични законик Републике Србије.

На трибини су говорили и декан Факултета за дипломатију и безбедност, проф. др Радојица Лазић, продеканка за науку, проф. др Милица Бошковић, председница Удружења жртава насиља „ХАЈР“, Хајрија Рамадани, као и представници Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства просвете и Другог основног суда у Београду.

По завршетку трибине, декан факултета, проф. др Радојица Лазић, уручио је Снежани Радановић, и осталим излагачима захвалницу за успешну сарадњу и изузетан допринос у академском развоју те институције.

Back To Top