skip to Main Content

Друга седница Савета за сузбијање насиља у породици

Данас је у Министарству правде одржана Друга седница Савета за сузбијање насиља у породици, којом је председавала министарка правде Маја Поповић.

Министарка је подсетила учеснике, чланове Савета, да је на прошлој седници Савета која је одржана 14. марта 2023. године, донета заједничка одлука да је, у циљу ојачавања заштите жена од сваке врсте родно заснованог насиља и насиља у породици, потребно усклађивање Општег протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима са Законом о спречавању насиља у породици.

Министарка је навела да су у току 2023. године, Министарство правде и Савет за сузбијање насиља у породици, уз подршку UN Women, приступили изради новог Општег протокола о поступању и мултисекторској сарадњи у ситуацијама родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, који је усвојен на седници Владе дана 29. марта 2024. године. Општи протокол детаљније разрађује законске обавезе државних органа и установа о откривању и сузбијању родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и пружање заштите и подршке жртавама насиља, и као такав базира се првенствено на моделу мултисекторске сарадње који је успостављен Законом о спречавању насиља у породици и усклађен са важећим прописима.

Министарка Поповић је указала да је у циљу доследне примене Општег протокола потребно да се приступи доношењу посебних протокола у поступању у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима, и то у року од годину дана од усвајања Општег протокола. Посебне протоколе, како је навела, имају обавезу да донесу она министарства у чијој су надлежности послови породичноправне заштите, социјалне заштите, правосуђа, унутрашњих послова и здравља, и путем посебних протокола биће детаљније уређени начини поступања надлежних органа и установа у оквиру појединих сектора.

Министарка правде посебно је истакла да, у складу са принципима утврђеним Општим протоколом, чланови Савета за сузбијање насиља у породици имају обавезу да обезбеде обуку својих запослених, а све са циљем ефикаснијег спровођења Закона о спречавању насиља у породици, као и свих других релевантних закона који се примењују када дође до пријављивања било ког облика насиља према женама и насиља у породици.

На крају излагања, министарка правде апострофирала je да је доношењем Општег протокола испуњен заједнички циљ, а то је на првом месту ефикасно спречавање насиља према женама и насиља у породици, са посебним акцентом на заштиту жртава насиља и њихов бржи опоравак, оснаживање и осамостаљивање. Савет за сузбијање насиља у породици ће и у наредном периоду наставити свој рад, кроз рад Оперативног тима Савета, у циљу што бољег повезивања и имплементације овог Закона.

Поред председнице Савета, министарке правде, Маје Поповић, седници су присуствовали и заменик председника Савета, Саша Митић, пуковник полиције и заменик начелника Одељења за еколошки криминал, Управа криминалистичке полиције, Министарсво унутрашњих послова, као и чланови Савета, односно представници институција – Марина Видојевић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Драган Кнежевић, Министарство за бригу о породици и демографију, проф. др Елма Елфић Зукорлић, Министарство просвете, Тамара Мирковић, Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту, др Биљана Стојковић, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, др Јасмина Киурски, Републичко јавно тужилаштво, Гордана Гавриловић, Координационо тело за родну равноправност и Весна Кантар, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова Аутономне покрајине Војводине. Испред Министарства правде, састанку су присуствовале Бојана Шћепановић, државна секретарка у Министарству правде, Снежана Радановић, посебна саветница министарке правде, Душан Станковић виши судијски сарадник упућен у Министарство правде у тим за спречавање насиља у породици и Ивана Славнић, секретар Савета.

Back To Top