skip to Main Content

ПРОМОВИСАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СИНЕРГИЈЕ У РЕШАВАЊУ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Координационо тело за родну равноправност Владе Србије, у сарадњи са Саветом Европе, организовало је дана 23. новембра Округли сто на тему “Промовисање националне синергије у решавању насиља над женама“. Циљ скупа је био да окупи релевантне представнике Владе и цивилног друштва, како би се размотрили начини имплементације Истанбулске конвенције, посебно у погледу напретка и изазова.

У име Министарства правде, у својству излагача, састанку је присуствовала Снежана Радановић, посебна саветница министарке правде.

Излагање посебне саветнице односило се на тему Реформе кривичног права о насиљу над женама и приступ правној помоћи.

Посебна саветница изнела је податке у вези са кривичним делом Насиље у породици, од периода његовог увођења у правни систем Републике Србије, 2002. године , затим разлоге за доношење Закона о спречавању насиља у породици, 2016. године, као и измена и допуна Кривичног законика Републике Србије.

Радановић је истакла значај Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици – Истанбулске конвенције, коју је Република Србија ратификовала 2013.године, и којом се обавезала да ће предузимањем одговарајућих мера спречити сваки вид дискриминације жена, што укључује и спречавање и заштиту од родно заснованог насиља.

Навела је, да је за шест и по година, од почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, у Републици Србији велики број жена спашен благовременом реакцијом институција. С друге стране, и поред превентивног деловања, од почетка примене овог закона, укупно је било 115.819 жртава. Од наведеног броја, у 73, 3% случајева жртве су биле особе женског пола, а у 26, 7% особе мушког пола.

Посебна саветница је истакла да је управо због тога, иницијативу за измену Кривичног законика, Влади доставио председник Републике. Ова иницијатива односи се на пооштравање казнене политике у односу на кривично дело Насиље у породици и групу кривичних дела против полне слободе. Пооштравање казнене политике у односу на кривично дело Насиље у породици, превентивно ће деловати на потенцијалне учиниоце, али ће и значајно охрабрити све жене да не трпе насиље и да га без страха пријаве, уз уверење да ће држава бити ту за њих, да их заштити.

Back To Top