skip to Main Content

Одговор правосуђа на родно засновано насиље према женама и насиље у породици

Министарство правде је и током 2023. године наставило са пружањем подршке надлежним институцијама у делотворном спровођењу Закона о спречавању насиља у породици и у том циљу, у партнерству са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) , Министарство правде је, дана 7. и 8 .новембра у Београду и Новом Саду, организовало две радионице за судије за прекршаје на тему: “ Одговор правосуђа на родно засновано насиље према женама и насиље у породици“ .

Радионице су окупиле 60 учесника, судија за прекршаје и судијских сарадника и то из: Прекршајног апелационог суда, Одељења у Новом Саду, Прекршајног суда у Београду, Прекршајног суда у Смедереву, Прекршајног суда у Лазаревцу, Прекршајног суда у Младеновцу, Прекршајног суда у Обреновцу, Прекршајног суда у Панчеву, Прекршајног суд у Пожаревцу, Прекршајног суда у Ваљеву, Прекршајног суда у Лозници, Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Прекршајног суда у Бечеју, Прекршајног суда у Сремској Митровици,  Прекршајног суда у Вршцу, Прекршајног суд у Зрењанину, Прекршајног суда у Кикинди, Прекршајног суда у Новом Саду, Прекршајног суда у Руми, Прекршајног суда у Сенти, Прекршајног суд у Сомбору, Прекршајног суда у Суботици и Прекршајног суд у Шапцу.

На радионицама се, испред Министарства правде, уводним излагањем учесницима обратила Снежана Радановић, посебна саветница министарке правде  која је објаснила да је сврха одржавања радионица првенствено постизање уједначене примене Закона о спречавању насиља у породици на читавој територији Републике Србије , уз уважавање специфичности сваког појединачног случаја насиља, и са тим у вези отклањање евентуалних недоумица и проблема који су се појавили у пракси, када је у питању поступање судија за прекршаје у ситуацији кршења хитних мера у смислу чл. 36. Закона о спречавању насиља у породици.

Посебна саветница Радановић је напоменула да је Министарство правде, и након почетка примене Закона о спречавању насиља у породици, препознало потребу за додатном едукацијом професионалаца који примењују закон због чега су у протеклих шест година  организоване обуке у виду специјализованих радионице, за чланове група за координацију и сарадњу, које је  прошло више од хиљаду учесника, представника правосудних функција као и представника других институција надлежних за спречавање насиља у породици  у  39 основних јавних тужилаштава у десет округа на територији Републике Србије, укључујући и Град Београд.

Радановић је посебно истакла да насиље у породици није приватна ствар појединца него негативна друштвена појава која погађа целокупну заједницу због чега о насиљу не сме да се ћути него је насиље неопходно увек пријавити , и подсетила присутне да је у те сврхе Министарство правде, сходно члану 12. Истанбулске конвенције ,на својој званичној интернет презентацији оставило простора за сајт „Искључи насиље“ који је у априлу месецу 2022. године ревидиран и на којем се могу наћи и текстови о свим обукама које је Министарство правде организовало заједно са Саветом за сузбијање насиља у породици.

Посебна саветница  је на крају излагања додала да нас највећи изазови у даљем раду очекују управо на пољу наставка рада на превенцији насиља у породици и  да се само ефикасном мултисекторском сарадњом свих надлежних институција, као и добром сензибилизацијом професионалаца може позитивно утицати на унапређење заштите свих жртава насиља у породици и партнерског насиља, и поручила да ће Министарство правде наставити и у наредном периоду да се бави проблемом насиља у породици и насиља у партнерским односима и  да континуирано  спроводи обуке судија и тужилаца као и других представника институција који примењују овај закон.

Предавачи на радионицама су били др Невена Петрушић, професорка Правног факултета Универзитета у Нишу  и Мирослав Ракић, главни јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Руми. Обука је била усмерена ка темама отклањања заблуда и предрасуда о насиљу у породици и насиљу према женама , међународним и домаћим стандардима заштите од насиља у породици као изазовима које професионалци имају у примени Закона о спречавању насиља у породици посебно када су у питању спорна питања у процесуирању случајева кршења хитних мера заштите.

Сва постављена питања и дилеме током дискусије користиће се у даљем раду Министарства правде како би се пружиле што конкретније смернице за примену прописа у области сузбијања насиља у породици и обезбедила адекватна заштита и подршка у истом квалитету и у истом обиму свим жртавама насиља у породици, без обзира на ком делу територије Републике Србије живе.

Радионицама су испред Министарства правде присуствовали  Ивана Славнић и Душан Станковић, виши судијски сарадници упућени у Министарство правде, као представници тима за спречавање насиља у породици.

Back To Top