skip to Main Content

Odgovor pravosuđa na rodno zasnovano nasilje prema ženama i nasilje u porodici

Ministarstvo pravde je i tokom 2023. godine nastavilo sa pružanjem podrške nadležnim institucijama u delotvornom sprovođenju Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i u tom cilju, u partnerstvu sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) , Ministarstvo pravde je, dana 7. i 8 .novembra u Beogradu i Novom Sadu, organizovalo dve radionice za sudije za prekršaje na temu: “ Odgovor pravosuđa na rodno zasnovano nasilje prema ženama i nasilje u porodici“ .

Radionice su okupile 60 učesnika, sudija za prekršaje i sudijskih saradnika i to iz: Prekršajnog apelacionog suda, Odeljenja u Novom Sadu, Prekršajnog suda u Beogradu, Prekršajnog suda u Smederevu, Prekršajnog suda u Lazarevcu, Prekršajnog suda u Mladenovcu, Prekršajnog suda u Obrenovcu, Prekršajnog suda u Pančevu, Prekršajnog sud u Požarevcu, Prekršajnog suda u Valjevu, Prekršajnog suda u Loznici, Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci, Prekršajnog suda u Bečeju, Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici, Prekršajnog suda u Vršcu, Prekršajnog sud u Zrenjaninu, Prekršajnog suda u Kikindi, Prekršajnog suda u Novom Sadu, Prekršajnog suda u Rumi, Prekršajnog suda u Senti, Prekršajnog sud u Somboru, Prekršajnog suda u Subotici i Prekršajnog sud u Šapcu.

Na radionicama se, ispred Ministarstva pravde, uvodnim izlaganjem učesnicima obratila Snežana Radanović, posebna savetnica ministarke pravde koja je objasnila da je svrha održavanja radionica prvenstveno postizanje ujednačene primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na čitavoj teritoriji Republike Srbije , uz uvažavanje specifičnosti svakog pojedinačnog slučaja nasilja, i sa tim u vezi otklanjanje eventualnih nedoumica i problema koji su se pojavili u praksi, kada je u pitanju postupanje sudija za prekršaje u situaciji kršenja hitnih mera u smislu čl. 36. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Posebna savetnica Radanović je napomenula da je Ministarstvo pravde, i nakon početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, prepoznalo potrebu za dodatnom edukacijom profesionalaca koji primenjuju zakon zbog čega su u proteklih šest godina organizovane obuke u vidu specijalizovanih radionice, za članove grupa za koordinaciju i saradnju, koje je prošlo više od hiljadu učesnika, predstavnika pravosudnih funkcija kao i predstavnika drugih institucija nadležnih za sprečavanje nasilja u porodici u 39 osnovnih javnih tužilaštava u deset okruga na teritoriji Republike Srbije, uključujući i Grad Beograd.

Radanović je posebno istakla da nasilje u porodici nije privatna stvar pojedinca nego negativna društvena pojava koja pogađa celokupnu zajednicu zbog čega o nasilju ne sme da se ćuti nego je nasilje neophodno uvek prijaviti , i podsetila prisutne da je u te svrhe Ministarstvo pravde, shodno članu 12. Istanbulske konvencije ,na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji ostavilo prostora za sajt „Isključi nasilje“ koji je u aprilu mesecu 2022. godine revidiran i na kojem se mogu naći i tekstovi o svim obukama koje je Ministarstvo pravde organizovalo zajedno sa Savetom za suzbijanje nasilja u porodici.

Posebna savetnica je na kraju izlaganja dodala da nas najveći izazovi u daljem radu očekuju upravo na polju nastavka rada na prevenciji nasilja u porodici i da se samo efikasnom multisektorskom saradnjom svih nadležnih institucija, kao i dobrom senzibilizacijom profesionalaca može pozitivno uticati na unapređenje zaštite svih žrtava nasilja u porodici i partnerskog nasilja, i poručila da će Ministarstvo pravde nastaviti i u narednom periodu da se bavi problemom nasilja u porodici i nasilja u partnerskim odnosima i da kontinuirano sprovodi obuke sudija i tužilaca kao i drugih predstavnika institucija koji primenjuju ovaj zakon.

Predavači na radionicama su bili dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Miroslav Rakić, glavni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi. Obuka je bila usmerena ka temama otklanjanja zabluda i predrasuda o nasilju u porodici i nasilju prema ženama , međunarodnim i domaćim standardima zaštite od nasilja u porodici kao izazovima koje profesionalci imaju u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici posebno kada su u pitanju sporna pitanja u procesuiranju slučajeva kršenja hitnih mera zaštite.

Sva postavljena pitanja i dileme tokom diskusije koristiće se u daljem radu Ministarstva pravde kako bi se pružile što konkretnije smernice za primenu propisa u oblasti suzbijanja nasilja u porodici i obezbedila adekvatna zaštita i podrška u istom kvalitetu i u istom obimu svim žrtavama nasilja u porodici, bez obzira na kom delu teritorije Republike Srbije žive.

Radionicama su ispred Ministarstva pravde prisustvovali Ivana Slavnić i Dušan Stanković, viši sudijski saradnici upućeni u Ministarstvo pravde, kao predstavnici tima za sprečavanje nasilja u porodici.

Back To Top